Τα πάντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αναζήτηση σχολών και τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Σχολή Καλών Τεχνών)

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ)


Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018:

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η συντακτική ομάδα του mysep.gr το αμέσως προσεχές διάστημα θα συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που οφείλουν να γνωρίζουν οι μαθητές πριν δηλώσουν τις σχολές και τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα τις παρουσιάσουν όπως πάντα με εγκαιρότητα, εγκυρότητα και κυρίως ελεύθερα και δωρεάν.