Σύνδεσμοι

 

τα επίσημα  web site: στο εσωτερικό του www.mysep.gr
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Σχολή Καλών Τεχνών)
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ)

Καταργηθέντα Ιδρύματα

Με Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

Με Νόμο 4549 ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018