Γενικό Λύκειο

     το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/06/2017

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη δομή και την λειτουργία των Γενικών Λυκείων.

.

 Παρουσίαση του Γενικού Λυκείου (εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή ppt)

.


πιο αναλυτική παρουσίαση του Γενικού Λυκείου για τους μαθητές της Γ’ τάξης

(εγαγωγή της παρουσίασης σε μορφή pptx).

Σπουδές μετά το Γενικό Λύκειο:

Υπολογισμός Μορίων

Χρήσιμα έγραφα για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου: