Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών

Νέο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018) με θέμα: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών.

Πιο αναλυτικά

Άρθρο 3: Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού

Άρθρο 4: Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Άρθρο 5: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού

Άρθρο 6: Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Άρθρο 7: Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

Άρθρο 8: Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού

Άρθρο 9: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού

Άρθρο 10: Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού

Άρθρο 11: Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού

Άρθρο 12: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Άρθρο 13: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος

Άρθρο 14: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Άρθρο 16: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης