Χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης για τα ΕΠΑ.Λ.

Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί,

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, που τόσο με την αγάπη σας για τα παιδιά που σπουδάζουν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) όσο και με τον επαγγελματισμό σας, συνεχίζετε τον αγώνα για την αναβάθμιση του επιπέδου των μαθητών στα σχολεία σας.

Το ΝΟΗΣΙΣ, έχοντας στο ενεργητικό του την εμπειρία του προγράμματος «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» (σχετικό με σχολικές τεχνολογικές κατασκευές), ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας για τη διοργάνωση και στήριξη του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».

Ευχαριστούμε θερμά.

Η ομάδα έργου ΜΝΑΕ του Νόησις.

Τι είναι το  πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021.

Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Υποβολή Σχεδίου Δράσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων δράσης, κάθε επαγγελματικό λύκειο ανά την επικράτεια έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση ενός σχεδίου δράσης σε ετήσια βάση, για τα τρία επόμενα έτη, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.

Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑ.Λ., μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Τα Σχέδια Δράσης επιθυμητό είναι να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία και περιβαλλοντική ευαισθησία. Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζει η πρόβλεψη από πλευράς Σχολείων συμπληρωματικών δράσεων επικοινωνίας και προβολής των Δράσεων τους, καθώς επίσης κι η βέλτιστη αξιοποίηση κόστους-οφέλους. Κάθε ΕΠΑΛ του οποίου η πρόταση τηρεί τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορεί να προχωρά στην υλοποίηση του υποβληθέντος σχεδίου δράσης με βάση τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Η πρόταση σας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των υπεύθυνων καθηγητών και των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κάθε ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να συμβουλευθεί τον οδηγό υποβολής και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα έντυπα και παραδείγματα και μετέπειτα να υποβάλει τα αρχεία στο σύστημα ηλεκτρονικά.

Πιο αναλυτικά

.

.