Έρευνα Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου: Μόνο τρεις στους δέκα δηλώνουν ότι εργάζονται σε απόλυτα συναφές αντικείμενο

Έρευνα Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2012-2018

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή είναι τα εξής:

 • Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο απόφοιτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Οι βασικότεροι λόγοι μη πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση.
 • Σχεδόν οι μισοί (47%) επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Στο σύνολο των αποφοίτων, σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους, εργάζονται (77%).
 • Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.
 • Πολλοί λίγοι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
 • Από τους απόφοιτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το πραγματοποίησε εντός ενός έτους από την αποφοίτηση του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές.
 • Μόνο τρεις στους δέκα απόφοιτους δηλώνουν ότι εργάζονται σε απόλυτα συναφές αντικείμενο.
 • Έξι στους δέκα απόφοιτους εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το 15% απασχολείται στο εξωτερικό.
 • Το 45% των αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν πριν την αποφοίτηση.
 • Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι (49%) συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
 • Το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησης του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας.
 • Όσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία έχει απολαβές από 501-900€, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των 1.501€.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δηλώνει πολύ και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.
 • Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας είναι το διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες. Χαμηλά είναι τα σχετικά ποσοστά για το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Ο.Π.Α. και τα γραφεία/εταιρείες εύρεσης εργασίας.
 • Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι δηλώνουν ότι έλαβαν κατά τις σπουδές τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Το 66% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του.
 • Το 65% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο Ο.Π.Α. συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.
 • Το 67% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό του Ο.Π.Α.
 • Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις υποδομές του Ο.Π.Α. από τους αποφοίτους του.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (74%) απάντησε θετικά ως προς την πρόθεση σύστασης του Ο.Π.Α. σε τρίτους για προπτυχιακές σπουδές.
 • Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2012, στη τωρινή έρευνα καταγράφονται οι παρακάτω αυξομειώσεις στις απόψεις των αποφοίτων.

Αύξηση του ποσοστού:

 • των φοιτητών που βρίσκουν απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους
 • των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση
 • των φοιτητών που απασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • των αποφοίτων που θα επέλεγαν και πάλι το Ο.Π.Α. για την πραγματοποίηση των προπτυχιακών σπουδών τους

Μείωση του ποσοστού:

 • των αποφοίτων που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.

Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: εδώ

Δείτε τις σχολές και τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: εδώ

Επιστημονική Ομάδα Έργου:

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας:

 • Σταθακόπουλος Βλάσης, Καθηγητής Ο.Π.Α.

Ομάδα Εργασίας:

 • Καρλής Δημήτριος, Καθηγητής Ο.Π.Α.
 • Παναγιωτίδου Αγγελική, MSc, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας Ο.Π.Α.
 • Πούλου Μυρτώ, φοιτήτρια Τμήματος Στατιστικής Ο.Π.Α.