Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2018-2019

Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2018-2019

Με την δημοσιοποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων για τα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού Λυκείου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:   (ΦΕΚ 3539 τ.Β΄/21.08.2018), (ΦΕΚ 3807 τ.Β΄/04.09.2018),  (ΦΕΚ 3810 τ.Β΄/04.09.2018) δεν αναμένονται για το τρέχον σχολικό  έτος 2018-2019,  άλλες αλλαγές στην δομή και την λειτουργία των Λυκείων (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.).

Για το Επαγγελματικό Λύκειο ήδη από αρχές Ιουνίου δημοσιοποιήθηκαν οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις:   (ΦΕΚ 2636 τ.Β΄ /05.07.2018)  που όφειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, μετά την καθιέρωση του νέου Εσπερινού  τριετές πλέον Επαγγελματικό  Λύκειο.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι με το ΦΕΚ 120 τ.Β’/23.01.2018  με τίτλο: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκσυγχρονίζονται όλες οι ανωτέρω διαδικασίες, για όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταργήθηκαν μία σειρά βιβλίων και εντύπων, καθιερώθηκε ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο των μαθητών και εκσυγχρονίστηκε η διαδικασία επικοινωνίας – ενημέρωσης των γονέων & κηδεμόνων με τις σχολικές μονάδες (e-mail, sms), ηλεκτρονικών δηλώσεων  – εγγραφών κ.α.

Τέλος με το  (ΦΕΚ 3674 τ.Β΄/28.08.2018) ρυθμίστηκαν επί μέρους ζητήματα που αφορούν δικαίωμα εγγραφής από τάξη σε τάξη τόσο του ιδίου λυκείου όσο και μετεγγραφών μαθητών, από διαφορετικούς τύπους λυκείων ή άλλων δομών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ενσωματώθηκαν στο e-Books: Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2018-2019  ISBN: 978-618-00-0344-4, που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ελεύθερα και δωρεάν.

Να σημειωθεί ότι οι Σχολές και τα τμήματα που αναφέρονται στα Μηχανογραφικά Δελτία τόσο του Γενικού όσο και του Επαγγελματικού Λυκείου, στις επί μέρους σελίδες του e-Books, αναμένεται  να παρουσιάσουν μικρές μεταβολές εξαιτίας των συνεργειών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο αυτή.

Συνήθως το επίσημο Μηχανογραφικό Δελτίο ανακοινώνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  προς το τέλος της σχολικής Χρονιάς.

Σε νεώτερη έκδοση και έπειτα από την ψήφιση της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ενσωματωθεί  στο e-Books   η νέα δομή του Γενικού Λυκείου και το Νέο σύστημα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. που θα ισχύει εξάλλου από το σχολικό έτος 2019-2020, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στις 03.09.2018.

 

Η συγγραφική ομάδα

.

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση