Χειριστής Μηχανικού Πιεστηρίου Φρούτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την παρασκευή χυμού φρούτων για διαφορετικές χρήσεις. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για το χειρισμό ειδικού μηχανικού πιεστηρίου που εξάγει χυμό από τα φρούτα.

Εφόσον προμηθευτεί και πλύνει τα φρούτα που πρόκειται να επεξεργαστεί, τα τοποθετεί σε ειδικό ύφασμα ή σε διϋλιστικούς σάκους με τα χέρια του ή με τη βοήθεια ειδικής αλυσίδας τροφοδοσίας και τα μεταφέρει στο μηχανικό πιεστήριο.

Στη συνέχεια θέτει σε λειτουργία το πιεστήριο για την εξαγωγή του χυμού, τον οποίο αποθηκεύει προσωρινά σε ειδικές δεξαμενές μέχρι να συσκευαστεί σε ειδικά δοχεία, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή οινοπνευματωδών ή μη ποτών ή για να προωθηθεί στην αγορά προς κατανάλωση.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε εργαστήρια παρασκευής ποτών με χυμούς φρούτων, βύνη και άλλα συστατικά. Πρέπει να τηρεί με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής. Φοράει ειδική φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια, ενώ ο χώρος εργασίας του έχει αρκετό θόρυβο από τη λειτουργία του μηχανικού πιεστηρίου.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα αρκετά απαιτητικό, αφού η πολύωρη ορθοστασία, η έντονη σωματική κόπωση και η διαρκής κίνηση χαρακτηρίζουν την εργασία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται σωματική δύναμη και αντοχή και γνώση των ιδιοτήτων των φρούτων. Εάν ασχολείται και με την πώληση των παραγόμενων προϊόντων, χρειάζεται και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η απόκτηση εμπειρίας με το σύστημα της μαθητείας κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία, θεωρείται βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής χυμών φρούτων, αποσταγμένων ποτών ή ποτών με βάση τη βύνη, σε εργοστάσια, σε συνεταιρισμούς, σε καταστήματα πώλησης ποτών, σε κάβες κ.ά., αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δική του επιχείρηση παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης χυμών φρούτων, ροφημάτων, ποτών και συναφών προϊόντων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)