Φυσικοθεραπευτής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των οργάνων του ανθρώπου, η ανακούφιση από το σωματικό πόνο και η σωματική ευεξία του ασθενούς, αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εργασίας τού φυσικοθεραπευτή. Χρησιμοποιώντας τα χέρια του ή με τη βοήθεια συσκευών και οργάνων, ο φυσικοθεραπευτής επιχειρεί να επαναφέρει τη μυϊκή δύναμη του ασθενούς, να τον ανακουφίσει από τους πόνους και να βελτιώσει τη μυϊκή του κατάσταση.

Ο φυσικοθεραπευτής ασχολείται και με προβλήματα κινησιολογικής, νευρολογικής και ορθοπεδικής φύσεως και λειτουργεί προληπτικά σε προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο.Όλες οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις επιλέγονται και εκτελούνται από το φυσικοθεραπευτή μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του γιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες.

Συνθήκες Εργασίας:
Η υποδομή και ο εξοπλισμός του χώρου που εργάζεται είναι καθοριστικοί παράγοντες για την άσκηση του επαγγέλματος του και τις συνθήκες εργασίας του. Αν και επαγγελματίας, γνωρίζει ότι επιτελεί λειτούργημα. Έτσι δεν μπορεί να αποφύγει τη συναισθηματική φόρτιση που είναι ανάλογη με το μέγεθος του προβλήματος του ασθενή και το βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει η πάθησή του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι θεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιεί, προϋποθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες και άψογο συντονισμό κινήσεων. Η εμπιστοσύνη καθώς και το αίσθημα σιγουριάς και αισιοδοξίας που πρέπει να εμπνέει στον ασθενή αλλά και στους οικείους του, ιδίως όταν η θεραπεία θα πρέπει να είναι μακρόχρονη, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνου που θα ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα.

Ο ασθενής πρέπει να πειστεί ότι «μπορεί» να θεραπευτεί και την αυτοπεποίθηση αυτή, πρέπει να έχει την ικανότητα να του τη μεταδώσει ο φυσικοθεραπευτής του, ο οποίος παράλληλα, πρέπει να έχει καλές γνώσεις φυσιολογίας και ανατομίας. Επίσης πρέπει να είναι ευγενής, διακριτικός, να έχει σωματική αντοχή- μυϊκή δύναμη και να διακρίνεται για την επιμονή και υπομονή του.

Σπουδές:
Σπουδές φυσικοθεραπευτή προσφέρονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο φυσικοθεραπείας- κέντρο αποκατάστασης όπου θα δέχεται για θεραπεία πελάτες του ή και πελάτες προερχόμενους από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που ενδέχεται να είναι συμβεβλημένος.

Επίσης μπορεί να εργαστεί προσφέροντας κατ΄ οίκον θεραπεία ή και ως στέλεχος, υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας που διαθέτουν ανάλογα τμήματα, ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες, σε ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και χώρους διατήρησης της καλής φυσικής κατάστασης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ