Φροντιστής Επωνυμίας και Φήμης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο φροντιστής επωνυμίας και φήμης επιδιώκει την προβολή των πελατών που εκπροσωπεί (άτομα, επιχειρήσεις, σωματεία, οργανισμοί ή φορείς κ.ά.) προκειμένου να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή εικόνα τους. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει το συντονισμό και την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια, επιδείξεις, συνεντεύξεις τύπου κ.ά.) προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των πελατών του και να τους αναδείξει στο χώρο όπου δραστηριοποιούνται.

Επίσης, για τη διαμόρφωση μιας ευνοϊκής εικόνας των πελατών του προβαίνει σε μια σειρά από ενέργειες, όπως είναι η προβολή των θετικών σημείων και της συνολικής εικόνας τους, η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και επαφών, η παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, η υλοποίηση προγραμμάτων μάρκετινγκ κ.ά.

Ακόμη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διερευνά (μέσα από δημοσκοπήσεις – σφυγμομετρήσεις) την εικόνα του πελάτη του στα πλαίσια της κοινής γνώμης και ανάλογα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει προτείνει την πολιτική που χρειάζεται να ακολουθηθεί για την ενίσχυση ή τη βελτίωσή της. Τέλος, καταρτίζει συγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής, παρακολουθεί την εκτέλεσή του και αξιολογεί τα αποτελέσματά του. Για την επίτευξη των στόχων του συνεργάζεται με άλλους ειδικούς του χώρου (επικοινωνιολόγους, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, διαφημιστές κ.ά.).

Συνθήκες Εργασίας:
Η φύση της εργασίας του απαιτεί συνεργασία με άλλους ειδικούς και συχνές μετακινήσεις για συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις – συναντήσεις. Συνήθως, εργάζεται πρωινές ώρες, πολλές φορές όμως χρειάζεται να παρευρεθεί σε κάποια εκδήλωση, δεξίωση κ.λπ. κατά τις βραδινές ώρες.

Πρόκειται για εργασία με γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς, πράγμα που συχνά συνεπάγεται πνευματική και σωματική κούραση, αλλά και άγχος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο φροντιστής επωνυμίας και φήμης πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στην επικοινωνία, επινοητικότητα, ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ακόμη, χρειάζεται οξυδέρκεια, φιλική και ευχάριστη διάθεση, φαντασία και ικανότητα πειθούς.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, αλλά και οι βασικές γνώσεις σε θέματα επικοινωνίας, marketing και ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σημαντικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος προϋποθέτει σπουδές στο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.  Στα σχετικά τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.

Μπορούν όμως να ασχοληθούν με το επάγγελμα και απόφοιτοι άλλων ανώτατων σχολών, όπως Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Τέλος, συναφείς σπουδές παρέχονται και στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης και Διεθνούς Εμπορίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε κυβερνητικές θέσεις και πολιτικά κόμματα, σε τράπεζες, σε βιομηχανίες, σε ασφαλιστικές και εταιρείες και γενικότερα σε τμήματα δημοσίων σχέσεων ιδιωτικών εταιρειών.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του γραφείο. Σε γενικές γραμμές, το επάγγελμα του φροντιστή επωνυμίας και φήμης προσφέρει σημαντικές δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανέλιξης παρ’ όλο που ο ανταγωνισμός στο χώρο είναι έντονος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)