Φορτοεκφορτωτής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η φόρτωση και η εκφόρτωση εμπορευμάτων, διαφόρων αντικειμένων και κάθε είδους φορτίων και η αποθήκευση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Οι καθημερινές του δραστηριότητες και υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το φορέα απασχόλησης, το χώρο εργασίας και το είδος του φορτίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο φορτοεκφορτωτής μπορεί να φορτώνει ή ξεφορτώνει εμπορεύματα από πλοία και να τα μεταφέρει από και προς τα αμπάρια του πλοίου, την προκυμαία, τις αποθήκες του λιμανιού κ.λπ. Για την εργασία του, χειρίζεται τη γερανογέφυρα, τους ανυψωτές (κλαρκ), τα φορτοεκφορτωτικά μέσα πλοίου (μπίγα), οχήματα στοιβασίας, φορτηγά, ανελκυστήρες και καρότσια. Επίσης, είναι δυνατό να προσφέρει υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, χειρισμού, μεταφοράς και αποθήκευσης όλων των ειδών των φορτίων σιδηροδρόμων.

Στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, το φορτίο συχνά μετακινείται με ηλεκτροκίνητα μέσα, λόγω αυξημένου βάρους. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιεί φορτώσεις και εκφορτώσεις διαφόρων δομικών υλικών σε οικοδομές, όπου χρησιμοποιεί σύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου και ιδιαίτερα των εύθραυστων και των επικίνδυνων εμπορευμάτων και έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας της φορτοεκφόρτωσης.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του είναι χειρωνακτική, ιδιαίτερα κουραστική και αρκετές φορές επικίνδυνη για τραυματισμούς. Περιλαμβάνει την ανύψωση και μεταφορά βαρών για φόρτωση και εκφόρτωση σε θορυβώδες και συχνά σκονισμένο περιβάλλον.

Οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν πολλές φορές την εκτέλεση της εργασίας του. Ανάλογα με το φορέα απασχόλησης και τις συμφωνίες με τους πελάτες είναι δυνατό να προσαρμόζει το ωράριό του, αλλά και να εργάζεται με υπερωρίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άριστη φυσική κατάσταση, σωματική δύναμη, αντοχή και καλή υγεία. Η συγκέντρωση, η υπευθυνότητα και η συνέπεια διευκολύνουν το έργο του. Οφείλει, επίσης, να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού πυρασφάλειας και να είναι επιδέξιος και αποτελεσματικός στο χειρισμό διαφόρων μηχανημάτων χειρισμού φορτίων (φορτωτές, περονοφόρα, πλατφόρμες, κ.ά.).

Σπουδές:
Η εκπαίδευση του φορτοεκφορτωτή γίνεται συνήθως στο χώρο εργασίας με το σύστημα της μαθητείας κοντά σε έμπειρους επαγγελματίες. Αν χρειάζεται να χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης, κρίνεται απαραίτητη η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε Οργανισμούς Λιμένων (όπως Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας). Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής σε εταιρείες αποθήκευσης και εκτέλεσης μεταφορών και μετακομίσεων, ως εργάτης μεταφοράς υλικών σε οικοδομικές επιχειρήσεις, ως χειριστής φορτίου σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, ως υπάλληλος σε εταιρείες μεταφοράς επίπλων και συναφών φορτίων κ.λπ.

Πρόκειται για ένα χειρωνακτικό επάγγελμα που μπορεί να το ασκήσει οποιοσδήποτε με σωματική δύναμη και αντοχή.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ