Φιλόλογος – Ερευνητής Θεάτρου και Κινηματογράφου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη και η έρευνα στους τομείς του θεάτρου και του κινηματογράφου με σκοπό την προαγωγή της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο φιλόλογος – ερευνητής θεάτρου και κινηματογράφου μελετά την εξέλιξη του θεάτρου και του κινηματογράφου στην Ελλάδα, από την εμφάνισή τους ως τις μέρες μας και την αλληλεπίδραση που υπάρχει με το θέατρο και τον κινηματογράφο άλλων χωρών.

Επίσης, συμμετέχει σε έρευνες αρχειακών πηγών, βιβλιοθηκών και κινηματογραφικών και θεατρικών συλλογών με σκοπό την προβολή και την προώθηση του θεατρικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας μας στο εξωτερικό. Επιπλέον, ιδιαίτερο αντικείμενο της έρευνάς του αποτελεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων, ιδίως των νέων, για το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες (performing arts), τον κινηματογράφο, αλλά και κάθε άλλη μορφή τέχνης.

Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να βοηθά τους πολιτιστικούς φορείς στην οργάνωση και τη συγκρότηση της θεατρικής και γενικότερα της πολιτισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο φιλόλογος – ερευνητής θεάτρου και κινηματογράφου εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως ερευνητής, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, αλλά και να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας του.

Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (κριτικούς θεάτρου και κινηματογράφου, ιστορικούς τέχνης κ.ά.) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας, όπως είναι η επιτόπια έρευνα αρχείων, βιβλιοθηκών, συλλογών και η μελέτη θεατρικών και πολιτισμικών φαινομένων όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η κριτική σκέψη, το ενδιαφέρον για την έρευνα, η αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογράφο, η παρατηρητικότητα, η ευρύτητα πνεύματος, η συνέπεια, η μεθοδικότητα, η ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Φιλολογίας ή  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή  Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας Πάτρας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα, αυτό του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  που οργανώνει   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με εξειδίκευση στον τομέα του Θεάτρου – Κινηματογράφου.

Αντικείμενο και σκοπός του ανωτέρου προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του θεάτρου-κινηματογράφου και η δημιουργία νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα συναφή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά τμήματα, ορισμένα από τα οποία συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Το πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων περιλαμβάνει μαθήματα, όπως: Αριστοτέλους Περί Ποιητικής, Ιστορία και ιστοριογραφία του Νεοελληνικού Θεάτρου – Κινηματογράφου, Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου – Κινηματογράφου, Ο Αριστοτέλης στη θεωρία του ευρωπαϊκού θεάτρου, Η κλασική ευρωπαϊκή κωμωδία: από τον Μένανδρο στον Μπομαρσέ, Οι γλωσσολογικές βάσεις της νεότερης ποιητικής, Θεωρία του νεότερου Ευρωπαϊκού Θεάτρου / Κινηματογράφου, Σύγχρονες προσεγγίσεις της ποιητικής Νεοελληνική θεατρική/κινηματογραφική κωμωδία κ.ά., ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ακόμη, σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται και από το  Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του  Ε.Κ.Π.Α. Πανεπιστημίου  σε σχετικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Το ελληνικό θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα: Θεωρία και παράσταση».

Τέλος, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών με ειδίκευση στο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο».

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε πολιτισμικούς οργανισμούς, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, επιτροπές, δημόσιους φορείς και ιδιωτικά Ιδρύματα (Εθνικό Θέατρο, Λυρική Σκηνή, Θεατρικό Μουσείο, ΕΛΙΑ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Τσαρούχη κ.ά.), προβάλλοντας και προωθώντας τις ελληνικές θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες σε πολιτισμικές διοργανώσεις ξένων χωρών, ως κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου σε εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα έντυπα ή ως επιστημονικός σύμβουλος σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους κ.ά.

Επίσης, μπορεί να συνεργαστεί με πολιτισμικούς φορείς για την καλύτερη οργάνωση και συγκρότηση της θεατρικής και γενικότερα της πολιτισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, την προβολή θεατρικών ζητημάτων στα ΜΜΕ, την παραγωγή αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς και την επιμέλεια και διεύθυνση θεατρικών και πολιτισμικών εκδόσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών (cd-rom).

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στην εκπαίδευση προωθώντας την αξιοποίηση της θεατρικής παιδείας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον διαθέτει διδακτορικό.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)