Φιλόλογος – Βιοηθικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο φιλόλογος – βιοηθικός ασχολείται με την επιστημονική έρευνα και την εξέταση θεμάτων που αφορούν την εξέλιξη των επιστημών και τις συνέπειες των εφαρμογών τους. Ειδικότερα, ερευνά τα προβλήματα ηθικής που γεννά η σύγχρονη βιοτεχνολογία, τις νέες δυνατότητες που έχει φέρει στο προσκήνιο καθώς και τις λύσεις που προτείνει σε ορισμένα ζητήματα της ανθρώπινης ζωής.

Εξετάζει, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες (Βιολόγους, Γενετιστές, Νομικούς, Κοινωνιολόγους κ.ά.), τα επιστημονικά επιτεύγματα της τεχνολογίας και τις συνέπειές τους στην ανθρώπινη ζωή και διατυπώνει τις απόψεις του για ηθικά ή κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Ο φιλόλογος – βιοηθικός πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ηθική στάση απέναντι στο αντικείμενο της εργασίας του, όπως και απέναντι στις γνώσεις του. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί τις επιστημονικές του γνώσεις για να βοηθά τους ανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο, του οποίου αποτελεί και ο ίδιος μέλος, και όχι να τις χρησιμοποιεί για να βοηθά κάποιους να επιβληθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως ερευνητής, σε γραφεία, βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκούς χώρους σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης.

Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (Φιλόσοφους, Κοινωνιολόγους, Νομικούς κ.ά.) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η κριτική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος αποτελούν βασικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει δημιουργική φαντασία, αγάπη για την έρευνα, προσοχή, συνέπεια, διορατικότητα, οξυδέρκεια και υπευθυνότητα.

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται, τέλος, χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Φιλολογίας ή  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή  Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας Πάτρας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα, αυτό του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης  που οργανώνει  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Βιοηθικής.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν ή σχετίζονται με τις Επιστήμες της Ζωής, τις ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Στοχεύει στην εξειδίκευση και την εκπαίδευση επιστημόνων – ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της βιοηθικής έρευνας στη χώρα μας και, μέσω αυτής, είναι δυνατόν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, της Δημόσιας Διοίκησης, των Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Αιχμής, των Οργανισμών Υγείας, και κατ’ επέκταση στην τόνωση της απασχόλησης στη χώρα μας.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως ερευνητής ή σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες, σε υπουργεία (Υγείας, Παιδείας κ.λπ.), σε ειδικές επιτροπές χάραξης πολιτικής σε θέματα υγείας, στο Κέντρο Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α., αλλά και ως μεταφραστής ή επιμελητής κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, ως διορθωτής σε εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα έντυπα κ.λπ.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί και ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν διαθέτει διδακτορικό. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και να ασχολείται με τη συστηματική μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών, ηθικών ή νομικών ζητήματος που σχετίζονται με τις συνέπειες των εφαρμογών της Επιστήμης της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας, της Γενετικής, της Ιατρικής κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ