Φαρμακοποιός με ειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία και την Κλινική Φαρμακευτική

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα και η μελέτη της δράσης των φαρμάκων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και η αξιοποίηση της γνώσης για το σχεδιασμό φαρμάκων, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες δράσεις αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός με ειδίκευση στη μοριακή βιολογία και την κλινική φαρμακευτική ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων μοριακής γενετικής για την έγκαιρη διάγνωση λοιμώξεων με σκοπό την καλύτερη φαρμακολογική αντιμετώπισή τους.

Ακόμη, ασχολείται με την κλινική μελέτη των θετικών και αρνητικών επιδράσεων της φαρμακοθεραπείας στους διάφορους ασθενείς και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων από άποψη κόστους και αποτελεματικότητας. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την περιγραφή και ανάλυση της κινητικής των φαρμάκων (μηχανισμοί απορρόφησης, κατανομής και αποβολής τους από διάφορα όργανα κ.ά.) καθώς και ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κλινικών μελετών για τη διαμόρφωση καταλληλότερων θεραπευτικών φαρμακευτικών σχημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε φαρμακοβιομηχανίες ή σε εργαστήρια παρασκευής φαρμακευτικών ουσιών και ενώσεων σε συνθήκες σχετικά δυσμενείς ή ιδιόμορφες που οφείλονται κυρίως στις αλλεργικές αντιδράσεις και στα αναπνευστικά προβλήματα που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα. Η εργασία του είναι ερευνητική και εργάζεται μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πολλές φορές χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικά με τον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και Μοριακής Βιολογίας και το ενδιαφέρον για την έρευνα είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει μεθοδικότητα, όπως και αναλυτική και συνθετική σκέψη, Τέλος, σημαντικά προσόντα είναι η γνώση ξένων γλωσσών και η εξειδικευμένων προγραμμάτων στον Η/Υ.

Σπουδές:
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν να γίνουν στα τμήματα Φαρμακευτική  των Πανεπιστημίων.   Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν επίσης να γίνουν και στη Στρατιωτική Σχολή Σ.Σ.Α.Σ., Φαρμακευτικό Τμήμα (Θεσσαλονίκη).

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα, αυτό του  Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Κλινική Φαρμακευτική»

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, υπουργεία, πανεπιστημιακούς χώρους κ.ά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ