Υπεύθυνος Διαφημιστικών Καταχωρήσεων και Αγγελιών σε Εφημερίδες και Περιοδικά

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η καταχώριση και η διαχείριση αγγελιών και διαφημίσεων στον έντυπο (και ηλεκτρονικό) τύπο. Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ασχολείται με τη δημιουργία μικρών και μεγάλων αγγελιών και ειδικών δημοσιεύσεων, το γραμματικό και συντακτικό τους έλεγχο, την ταξινόμησή τους ανά θεματική κατηγορία, τη μορφοποίηση του σχετικού κειμένου ανάλογα με τις εντολές του πελάτη, και τελικά την καταχώρισή τους στα αντίστοιχα θεματικά πεδία.

Επίσης, είναι δυνατόν να ασχολείται και με άλλα καθήκοντα, όπως η επικοινωνία με τους πελάτες και η ενημέρωσή τους για το κόστος των καταχωρίσεων κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, κάτω από συνθήκες σχετικά καλές. Το ωράριό του είναι συγκεκριμένο, αλλά οι ρυθμοί του εντατικοί. Η πολύωρη εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορεί να προκαλέσει κόπωση των οφθαλμών, καθώς και πόνους στην πλάτη και τους καρπούς, γι’ αυτό πρέπει να κάνει τακτικά διαλείμματα και να χρησιμοποιεί ειδικά φίλτρα για την οθόνη του υπολογιστή.

Τέλος, οφείλει να τηρεί τις αρχές δεοντολογίας σχετικά με την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα, η τάξη, η επιμέλεια και η συνέπεια χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο επαγγελματία. Ακόμα, η ευχέρεια στο γραπτό και τον προφορικό λόγο, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσεων δεδομένων και ειδικών γνώσεων MS Frontpage και FTP (File Transfer Protocol) είναι βασικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Το απολυτήριο Λυκείου και η κατάρτιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θεωρούνται επαρκείς γνώσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης δημιουργούν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες επιλογής προσωπικού, σε εμπορικές επιχειρήσεις κ.α.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ