Υπεύθυνος Ανέλκυσης Ναυαγίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα, ο εντοπισμός, η προετοιμασία, η παρακολούθηση και η ανέλκυση ναυαγίων είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος ανέλκυσης ναυαγίων, σε συνεργασία με διάφορους επιστήμονες (π.χ. ερευνητές) και φορείς (Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων κ.ά.), χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους εντοπισμού (ηχοβολιστικά συστήματα, μαγνητομετρικές και μαγνητοηλεκτρικές μεθόδους κ.ά.) και ανάσυρσης των ναυαγίων από βυθό.

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με διάφορους φορείς (π.χ. Eθνικό Kέντρο Θαλασσίων Eρευνών) προκειμένου να αξιολογούνται όλες οι προϋπάρχουσες πληροφορίες για το ναυάγιο και να συνεκτιμώνται παράγοντες που αφορούν την όλη επιχείρηση (γεωθαλάσσιοι μορφολογικοί παράγοντες κ.ά.).

Χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα (π.χ. ωκεανογραφικά σκάφη) που είναι εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία (Ηχοβολιστικό Πλευρικής Σάρωσης – Side Scan Sonar κ.ά.) και χρησιμοποιεί τηλεχειριζόμενα υποβρύχια ρομπότ (Remotely Operated Vehicle) ή πολύ ανθεκτικά οχήματα (βαθυσκάφη) προκειμένου να πλησιάζει τα ναυάγια που βρίσκονται σε απαγορευτικό για τον επαγγελματία αυτοδύτη βάθος. Η κατάδυση του βαθυσκάφους γίνεται με σκοπό να εκτιμηθεί η κατάσταση του πλοίου (σκαρί) καθώς και των υπόλοιπων ευρημάτων και να προετοιμαστεί η διαδικασία ανέλκυσής του.

Συνθήκες Εργασίας:
Το επάγγελμα του υπεύθυνου ανέλκυσης ναυαγίων είναι πολύ επίπονο και πολύπλοκο. Συνοδεύεται από πολλές ευθύνες και απαιτεί προγραμματισμένες εργασίες, διαρκή ένταση και συχνά βάρδιες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σωματική κόπωση και άγχος. Η εργασία του εκτελείται κυρίως σε συνεργασία με άλλους ειδικούς και είναι ανάγκη να τηρεί σχολαστικά όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Πρόκειται για ένα κουραστικό και δύσκολο επάγγελμα αφού εκτελείται σε ανοιχτές θάλασσες και ωκεανούς και χαρακτηρίζεται από επικίνδυνες και πολλές φορές απρόβλεπτες καταστάσεις. Η συνεχής ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας για συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικές μελέτες, αλλά και η σε βάθος γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η εργασία αυτή απαιτεί ακρίβεια, υπευθυνότητα, προσοχή, κριτικό πνεύμα, επιδεξιότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, επινοητικότητα και καλή σωματική υγεία και αντοχή. Απαιτείται επίσης πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στην Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως εταιρείες ανέλκυσης ναυαγίων, καταδυτικές σχολές, ναυτικές σχολές κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)