Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου και τα καθήκοντά του καθορίζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού που απασχολείται. Συνήθως ασχολείται με την αρχειοθέτηση εγγράφων, με την παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο, την εξυπηρέτηση πελατών, την προετοιμασία και αποστολή επιστολών τη δακτυλογράφηση εγγράφων και το χειρισμό e-mail και fax παράλληλα δραστηριοποιείται ως βοηθός του έφορου ή του λογιστή, συγκεντρώνοντας και ελέγχοντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας.

Κάνει την αρχειοθέτηση των παραστατικών του λογιστηρίου και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας. Συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, υπό την εποπτεία του λογιστή, προετοιμάζει τα δελτία πωλήσεων και τα τιμολόγια, εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές της εταιρείας. Τέλος συμπληρώνει τα έντυπα για την εφορία και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την κτιριακή υποδομή, τις εγκαταστάσεις, το επίπεδο οργάνωσης και το εργασιακό κλίμα που επικρατεί στην επιχείρηση όπου απασχολείται. Το ωράριό του είναι κανονικό αλλά όταν υπάρχει φόρτος εργασίας εργάζεται υπερωριακά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να διαθέτει κριτική και ορθολογική σκέψη. Πρέπει να αγαπά την τακτική, οργανωμένη και επιμελημένη δουλειά και να διαθέτει υπομονή, επιμονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης η αυξημένη προσοχή η ευελιξία και η ακρίβεια θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών του.

Οφείλει να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών και να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα φορολογικά, εργατικά κ.λπ. Τέλος η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η άριστη χρήση λογιστικών προγραμμάτων του Η/Υ.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως διοικητικός υπάλληλος και ως βοηθός λογιστή σε δημόσιες υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, βιομηχανίες, χρηματιστήριο, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)