Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εκτέλεση ενός ευρέως φάσματος γενικών υπαλληλικών καθηκόντων που συνδέονται με τη φύση και το είδος της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου απασχολείται είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο υπάλληλος εξωτερικών εργασιών αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση διάφορων εργασιών που στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Ανάμεσα στις καθημερινές εργασίες που εκτελεί περιλαμβάνονται η παραλαβή και η παράδοση εγγράφων, η μεταφορά δεμάτων, η παραλαβή και η παράδοση επιστολών, η επίδοση τιμολογίων, η είσπραξη γραμματίων κ.ά. Ακόμη, σύμφωνα με τις εντολές των προϊσταμένων του στην επιχείρηση, μεταβαίνει σε υπηρεσίες και οργανισμούς (τράπεζες, εφορίες, κ.ά.) όπου και εκτελεί διάφορες συναλλαγές (πληρωμή λογαριασμών, είσπραξη επιταγών κ.ά.).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, και η φύση της δουλειάς του απαιτεί να βρίσκεται πολλές ώρες της ημέρας στους δρόμους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει κούραση και πρόσθετο άγχος. Ακόμη, οι συνεχείς μετακινήσεις του τον φέρνουν αντιμέτωπο με δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Το ωράριο εργασίας εξαρτάται από το είδος και τη φύση της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου δουλεύει, ενώ συχνές είναι και οι υπερωρίες ανάλογα με το φόρτο της εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο υπάλληλος εξωτερικών εργασιών χρειάζεται να διαθέτει εργατικότητα, διάθεση για εξυπηρέτηση, προθυμία και υπευθυνότητα. Ακόμη πρέπει να είναι συνεπής, μεθοδικός, κοινωνικός, υπάκουος, εχέμυθος και ευγενικός.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Το απολυτήριο Λυκείου και η άδεια οδήγησης μηχανής ή αυτοκινήτου θεωρούνται επαρκή προσόντα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, σε κάθε είδους εταιρείες, σε οργανισμούς κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)