Τεχνολόγος Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού ξύλου και επίπλου ασχολείται με το σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής, όσο και με την τεχνολογία παραγωγής των βασικότερων κατασκευών από ξύλο και προϊόντα ξύλου, όπως τα πάσης φύσεως έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και όλες τις ξυλουργικές, δομικές κατασκευές που γίνονται με βάση το ξύλο και τα προϊόντα του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού ξύλου και επίπλου, όταν εργάζεται στο γραφείο του ή στο σχεδιαστήριο του αντιμετωπίζει καλές συνθήκες εργασίας σε άνετους και ευχάριστους χώρους, καλό φωτισμό και αερισμό, όταν όμως εργάζεται στην ύπαιθρο αντιμετωπίζει συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού ξύλου και επίπλου πρέπει να έχει κλίση στο σχέδιο, δημιουργική φαντασία, επιδεξιότητα, αντίληψη του χώρου, των όγκων και των σχημάτων, μεγάλη παρατηρητικότητα και πρωτότυπες ιδέες. Επίσης, πρέπει να διαθέτει διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες και να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενό του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, του ΤΕΙ Θεσσαλίας  (Καρδίτσα).

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού ξύλου και επίπλου μπορεί να απασχοληθεί: ως σχεδιαστής και τεχνολόγος παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών, σε βιομηχανίες επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών και σε επιχειρήσεις εμπορίας επίπλων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)