Τεχνολόγος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η δημιουργία προϊόντων, οι πηγές μόδας, ο συντονισμός των παραγωγικών διαδικασιών, τα υλικά και ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης, η χρηματοοικονομική διοίκηση και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του τεχνολόγου σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων εργάζεται στο γραφείο του, στο σχεδιαστήριο του ή σε κατάστημα σε σχετικά καλές συνθήκες εργασίας. Όταν όμως εργάζεται σε βιομηχανία ή βιοτεχνία παραγωγής ενδυμάτων, ο θόρυβος, οι χημικές ουσίες, η σκόνη, ο τεχνητός φωτισμός και ο ανεπαρκής αερισμός δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων πρέπει να γνωρίζει καλό σχέδιο, να έχει πρωτότυπες ιδέες, δημιουργική φαντασία, επιμονή και υπομονή. Πρέπει απαραίτητα να έχει γνώσεις μάρκετινγκ και οικονομικών, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και τάσεις της μόδας, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ένδυσης  του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Κιλκίς).

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων μπορεί να εργαστεί: ως τεχνολόγος ενδυμάτων σε δική του επιχείρηση, καθώς και ως στέλεχος στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων. Συγκεκριμένα ασχολείται με τις τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών αλλά και των τελικών προϊόντων. Με το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και διακίνηση ετοίμων ενδυμάτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)