Τεχνολόγος Οπτικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος οπτικός είναι ο άμεσος συνεργάτης του οφθαλμίατρου. Κατασκευάζει, ρυθμίζει και εφαρμόζει φακούς για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης, ενώ εξετάζοντας τα προσωπομετρικά στοιχεία του πελάτη, τον συμβουλεύει και στην επιλογή του σκελετού.

Μετά από ειδική εκπαίδευση και άδεια, ο νόμος επιτρέπει στους τεχνολόγους οπτικούς να εφαρμόζουν φακούς επαφής, που είναι εργασία υπεύθυνη, λεπτή και αρκετά περίπλοκη.

Η επισκευή και συντήρηση οπτικών οργάνων, όπως κιάλια, μικροσκόπια, τηλεσκόπια, φωτογραφικές μηχανές, προβολείς και οπτικά μέσα διδασκαλίας είναι εργασίες που συμπληρώνουν το αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε ιδιωτικό χώρο ή βιοτεχνία σε σχετικά καλές συνθήκες και με κανονικό ωράριο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η εργασία του τεχνολόγου οπτικού απαιτεί λεπτούς και ακριβείς χειρισμούς. Επίσης, ο τεχνολόγος οπτικός πρέπει να διαθέτει καλή όραση και δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται  στα τμήματα (ή των κατευθύνσεων) Οπτικής και Οπτομετρίας.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε καταστήματα ή σε βιομηχανίες οπτικών ειδών, ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του κατάστημα και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ