Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων είναι ο άμεσος συνεργάτης του εργαστηριακού γιατρού και του μικροβιολόγου. Για τις ανάγκες της διάγνωσης διενεργεί μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, επεξεργάζεται και ερευνά στοιχεία του ανθρώπινου σώματος, όπως αίμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κ.λπ., προϊόντα εκκρίσεων, κυτταρικά στοιχεία και ιστοτεμάχια με σκοπό τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία διαφόρων παθήσεων.

Το αντικείμενο εργασίας, του επιτρέπει παράλληλα να πραγματοποιεί πειράματα εφαρμοσμένης χημείας και να εκδίδει πορίσματα ερευνών που προορίζονται για τον ειδικό γιατρό που θα κάνει την τελική διάγνωση.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου συνήθως επικρατεί, υγρασία, χαμηλή θερμοκρασία αλλά και συχνά δυσάρεστες οσμές. Το αντικείμενο της εργασίας του προϋποθέτει τη λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, η ακρίβεια κινήσεων και χειρισμών, καθώς και η παρατηρητικότητα είναι βασικά στοιχεία που απαιτεί η εργασία του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων.

Η ικανότητα να συνεργάζεται με τους προϊσταμένους του γιατρούς και τους ασθενείς, οι καλές γνώσεις Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών είναι απαραίτητα προσόντα για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν  Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο πτυχιούχος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε σταθμούς αιμοδοσίας, κέντρα υγείας, στον ιδιωτικό τομέα σε μικροβιολογικά, αιματολογικά, κυτταρολογικά εργαστήρια, σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ενδοκρινολογίας, βιοχημείας κ.λπ.

Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία), συμμετέχουν:

  • στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων
  • στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων,οργάνων κλπ),
  • ενώ επιβλέπουν την ορθή τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, σκευών κλπ.
  • εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται
  • στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ