Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού σχεδιάζει την παραγωγή προϊόντων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Η/Υ. Αναλυτικά η εργασία του περιλαμβάνει:

  • Τη γραφική απεικόνιση ιδεών για προϊόντα (καινούρια ή ήδη υπάρχοντα).
  • Το σχεδιασμό σε Η/Υ (CAD) του προϊόντος που μελετάται και την προετοιμασία όλων των ηλεκτρονικών αρχείων που απαιτούνται για τη μαζική παραγωγή του προϊόντος από ψηφιακά καθοδηγούμενα παραγωγικά συστήματα.
  • Την παραγωγή πρωτοτύπων του προϊόντος που μελετάται κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών.
  • Την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση κι εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και Παραγωγής Πρωτοτύπων
  • Την αισθητική, εργονομία, λειτουργικότητα και χρηστικότητα του προϊόντος που σχεδιάζεται, ώστε να έχει μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό.
  • Την επιλογή των υλικών κατασκευής και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται.
  • Την κοστολόγηση του προϊόντος και την έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του.
  • Την έρευνα αγοράς για τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού και τη διαμόρφωση καταναλωτικών τάσεων.
  • Τον σχεδιασμό κι ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων.
  • Την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασμού κι ανάπτυξης προϊόντων, κέντρων πρωτοτυποποίησης κι αναπαραγωγής αντικειμένων/ προϊόντων.

Εξαιτίας του αντικειμένου του επαγγέλματος του Βιομηχανικού Σχεδιαστή, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα εργασθούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν και παράγουν προϊόντα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κάτω από καλές συνθήκες εργασίας στο γραφείο του ή στο σχεδιαστήριό του, όπου κάνει τα σχέδια και τις μελέτες για τα προϊόντα. Όταν η εργασία του γίνεται στο χώρο παραγωγής των προϊόντων, τότε αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες, όπως θόρυβο, σκόνη και δυσάρεστες οσμές. Το ωράριό του συχνά παρατείνεται, όταν υπάρχει φόρτος εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος βιομηχανικού σχεδιασμού πρέπει να διαθέτει γνώσεις σχεδίου, φαντασία, επιμονή, υπομονή, επινοητικότητα, κριτική σκέψη, διοικητικά και επικοινωνιακά προσόντα και υπευθυνότητα. Παράλληλα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται από μέσα από την εισαγωγική κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος βιομηχανικού σχεδιασμού μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες και βιοτεχνικές μονάδες για την οικονομοτεχνική ανάλυση και σχεδιασμό προϊόντων από το αρχικό στάδιο μέχρι και την πλήρη κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, την ανάπτυξη της ανάλυσης του marketing και του management design μέσα από Η/Υ και την αναζήτηση νέων υλικών και διαδικασιών στην παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)