Τεχνίτης Κλωστοϋφαντουργίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η δημιουργία διαφόρων ειδών υφασμάτων με το μηχανικό αργαλειό είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ο συγκεκριμένος τεχνίτης διαλέγει τα νήματα ανάλογα με το ύφασμα και τον αργαλειό, τα βάζει στις κατάλληλες θέσεις και στη συνέχεια, αφού κάνει δοκιμές, βάζει τον αργαλειό σε λειτουργία.

Έχει τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και επεμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα. Έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και τη ρύθμιση των αργαλειών και φροντίζει να υπάρχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του σχεδιάζοντας το ύφασμα ή μελετώντας τους τρόπους ύφανσης, κάτω από καλές συνθήκες εργασίας. Κατά τη διαδικασία όμως της ύφανσης πρέπει να βρίσκεται κοντά στο μηχανικό αργαλειό και να επιβλέπει την όλη διαδικασία.

Εκεί οι συνθήκες είναι δύσκολες, γιατί υπάρχει θόρυβος, πολλή σκόνη, υγρασία και εργάζεται όρθιος για πολλές ώρες. Επιπλέον, σ’ αυτό το χώρο πρέπει να είναι προσεκτικός και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχήματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να χειρίζεται, να ρυθμίζει και να επισκευάζει μηχανήματα, να έχει δημιουργικές και πρωτότυπες ιδέες για τα σχέδια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει και να είναι επιδέξιος στα χέρια και στα δάχτυλα.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Νέων του ΕΟΠ (Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας), στα Εργαστήρια Υφαντικής Τέχνης του ΕΟΜΜΕΧ.

Μπορεί επίσης κάποιος να αποκτήσει τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις με τη μέθοδο της μαθητείας και εκπαίδευσης κοντά σε έμπειρους τεχνικούς κλωστοϋφαντουργίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνίτης κλωστοϋφαντουργίας μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας ή μπορεί να ανοίξει δικό του εργαστήριο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)