Τεχνίτης Κεραμικής – Πηλοπλαστικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο τεχνίτης που δημιουργεί κεραμικά αντικείμενα (βάζα, φλιτζάνια, πιάτα, κούκλες κ.λπ.) με βάση τον πηλό. Δίνει μορφή στον πηλό χρησιμοποιώντας τα χέρια του και τον τροχό. Μετά, αφήνει το αντικείμενο να στεγνώσει και το ψήνει σε ειδικό φούρνο. Τέλος, μπορεί να το διακοσμήσει χρησιμοποιώντας ειδικά χρώματα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο κεραμίστας εργάζεται όρθιος ή καθιστός σε χώρο με σχετική υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. Η διακόσμηση (με χρώματα) των αντικειμένων πραγματοποιείται σε χώρους με κανονική θερμοκρασία, πολύ καλό φωτισμό και αερισμό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο κεραμίστας διαθέτει φαντασία και δημιουργικότητα, είναι επιδέξιος στα χέρια και τα δάχτυλα, έχει καλή αντίληψη των μορφών και των σχημάτων, καλή όραση ενώ δεν πρέπει να είναι αλλεργικός σε ουσίες που χρησιμοποιούνται στην πηλοπλαστική.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στην ειδικότητα Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής.

Τέλος, τεχνικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος με την μέθοδο της μαθητείας – εκπαίδευσης, στο χώρο εργασίας κοντά σε έμπειρο επαγγελματία ή μέσα από προγράμματα των Πνευματικών Κέντρων των διαφόρων Δήμων της χώρας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο κεραμίστας μπορεί να εργαστεί σε εργαστήριο πηλοπλαστικής ή σε δική του επιχείρηση, που μπορεί να διαθέτει και ειδικό χώρο έκθεσης των προϊόντων που παράγει.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)