Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο χειρισμός και η συντήρηση των εργαλειομηχανών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Εργαλειομηχανές είναι τα ειδικά μηχανήματα που δίνουν μορφή σε κομμάτια μετάλλου. Ανάλογα με τη δουλειά που θα κάνει και το μέταλλο που θα χρησιμοποιήσει, διαλέγει το κατάλληλο εργαλείο κι αφού κάνει τους υπολογισμούς που χρειάζονται, χαράσσει το μέταλλο και το τοποθετεί στο εργαλείο για να του δώσει τη μορφή που θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένα μηχανήματα, όπως τόρνος, φρέζα, στα οποία μπορεί κάποιος να ειδικευτεί.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κάτω από δύσκολες και κουραστικές συνθήκες, αφού πρέπει να μένει πολλές ώρες όρθιος ή σκυμμένος μέσα σε χώρο κλειστό με πολύ θόρυβο, υγρασία και τεχνητό φωτισμό. Για να αποφύγει την πιθανότητα ατυχήματος πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και να παίρνει προστατευτικά μέτρα, όπως ειδικά γυαλιά, γάντια, φόρμα κ.λπ. Όταν έχει ειδικευτεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα η αμοιβή του είναι αρκετά καλή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να έχει επιδεξιότητα στα χέρια και στα δάχτυλα να είναι εργατικός, μεθοδικός και πολύ προσεκτικός. Η ευχέρειά του να χειρίζεται και να επισκευάζει τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί, όπως και το ενδιαφέρον και η διάθεσή του να δουλεύει με τα μέταλλα, είναι στοιχεία απαραίτητα.

Επίσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και να κατανοεί σχέδια βάσει των οποίων θα δημιουργήσει τις κατασκευές. Τέλος πρέπει να έχει μυϊκή δύναμη και αντοχή, αφού συχνά σηκώνει και μεταφέρει βαριά αντικείμενα.

Σπουδές:

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο  προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Επίσης σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνίτης εργαλειομηχανών μπορεί να εργαστεί σε μηχανουργείο ή εργοστάσιο, όπου χρησιμοποιούνται τέτοια μηχανήματα ή να ανοίξει δικό του μηχανουργείο.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ