Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που ασχολείται με την επισκευή, τη συντήρηση, τη διάγνωση βλαβών και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων των μηχανισμών των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικύκλων που κυκλοφορούν ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις η εργασία του κρίνεται απαραίτητη.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο συνεργείο του, όπου οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Υπάρχει θόρυβος, καυσαέρια και δυσάρεστες οσμές από βενζίνη και άλλες ουσίες. Το ωράριό του δεν είναι κανονικό, και συνήθως το υπερβαίνει, όταν χρειάζεται να παραδώσει έγκαιρα τη μοτοσικλέτα ή το μοτοποδήλατο που επισκευάζει.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να του αρέσουν οι μηχανές και πιο συγκεκριμένα να του αρέσει να επισκευάζει μηχανήματα και κινητήρες. Απαραίτητη είναι η επιδεξιότητα στα χέρια και στα δάχτυλα. Πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην εργασία του, να διαθέτει επινοητικότητα και εφευρετικότητα. Απαραίτητη είναι η μυϊκή δύναμη και η σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης :
Ο Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επισκευή και συντήρηση μοτοσικλετών, σε επιχειρήσεις εμπορίας σχετιζόμενες με τη μοτοσικλέτα, σε υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων και μοτοσικλετών, σε βιομηχανίες κατασκευής μοτοσικλετών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)