Ταξινόμος Ταχυδρομικής Αλληλογραφίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο διαχωρισμός και η ταξινόμηση της αλληλογραφίας (επιστολών, μικρών δεμάτων και εντύπων), ανάλογα με τον προορισμό της. Ειδικότερα, ο ταξινόμος ταχυδρομικής αλληλογραφίας, όταν εργάζεται σε ταχυδρομική υπηρεσία, εξετάζει την αλληλογραφία προκειμένου να ελέγξει τη σωστή τοποθέτηση των γραμματοσήμων και στη συνέχεια τα σφραγίζει με το χέρι ή χρησιμοποιώντας ειδική μηχανή.

Στη συνέχεια διαχωρίζει την αλληλογραφία, ανάλογα με την ταχυδρομική διεύθυνση και με άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα αν προορίζονται για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, αν πρόκειται για συστημένη ή απλή αποστολή, αν είναι επείγοντα ή κανονικά, κ.λπ. εύθραυστο ή μη περιεχόμενο κ.τ.λ.

Επίσης, επιστρέφει την αλληλογραφία που δεν έχει διανεμηθεί λόγω άγνωστης ή λανθασμένης διεύθυνσης και ασχολείται με παράπονα πολιτών για απολεσθέντα γράμματα ή δέματα κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, όπου ασχολείται με τη διαλογή και την ταξινόμηση της αλληλογραφίας σε συνθήκες σχετικά καλές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, μνημονική ικανότητα, ακρίβεια και ταχύτητα στις κινήσεις. Επίσης, η γνώση ξένων γλωσσών για τη σωστή ταξινόμηση των γραμμάτων και των δεμάτων ευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές και γνώσεις. Το απολυτήριο Λυκείου και η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής θεωρούνται επαρκή προσόντα.

Οι ταξινόμοι ταχυδρομικής αλληλογραφίας εκπαιδεύονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ενώ συναφή σεμινάρια οργανώνονται και από τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής αλληλογραφίας και δεμάτων.

Τομείς Απασχόλησης :
Μπορεί να απασχοληθεί  στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.)  και ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιωτικές εταιρείες διανομής αλληλογραφίας, εντύπων και δεμάτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)