Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο συντονιστής μεταμοσχεύσεων οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο μυελός των οστών. Καταγράφει τους δωρητές ιστών και οργάνων, τους δυνητικούς δότες και τους υποψήφιους λήπτες και συνεργάζεται με οργανισμούς και μεταμοσχευτικά κέντρα της αλλοδαπής για την προμήθεια και την ανταλλαγή μοσχευμάτων.

Ακόμη, επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των δοτών και μεριμνά για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών, καθώς και για την παροχή σωστής ιατρικής φροντίδας στους δότες και στους λήπτες.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο συντονιστής μεταμοσχεύσεων προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και η εθελοντική, και εκτός ωραρίου, συνεισφορά του είναι ανεκτίμητη.

Πολλές φορές συμμετέχει και ο ίδιος στις ιατρικές ομάδες που μεταφέρονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή νύχτα, ακόμα και κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες, με «παντός καιρού» αεροπορικά μέσα, του στρατού, του ναυτικού κ.ά., διακινδυνεύοντας τη ζωή του, με ασήμαντη υπερωριακή αποζημίωση, χωρίς ουσιαστική κάλυψη σε περίπτωση δυστυχήματος και δουλεύοντας υπό συνθήκες πίεσης και άγχους για πολλές ώρες και συγκεκριμένα όσο διαρκεί η μετάβαση, η αφαίρεση, η επιστροφή και η μεταμόσχευση των οργάνων.

Συχνά, επίσης, απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις γενικά, και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και έρευνες που σχετίζονται με τον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη του για τον άνθρωπο, ο αλτρουϊσμός και η προθυμία να προσφέρει με ανιδιοτέλεια είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον συντονιστή μεταμοσχεύσεων. Χρειάζεται να είναι συνεπής, οργανωτικός, μεθοδικός, εχέμυθος και να διακρίνεται για το θάρρος την ψυχραιμία και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Επίσης πρέπει να έχει τη θέληση αλλά και την ικανότητα να προσφέρει συμπαράσταση και ψυχολογική υποστήριξη τόσο στον ασθενή όσο και στους συγγενείς, κυρίως τον δότη. Τέλος, η καλή γνώση Η/Υ και ξένων γλωσσών τον διευκολύνουν πολύ στο έργο και την αποστολή του.

Σπουδές:
Ο συντονιστής μεταμοσχεύσεων μπορεί να είναι γιατρός (συνήθως εντατικολόγος ή νεφρολόγος), νοσηλευτής, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος ή βιολόγος, που εκτός από την ειδικότητά του έχει εκπαιδευτεί για ορισμένο χρονικό διάστημα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε Μεταμοσχευτικά Κέντρα και, κυρίως, στην Υπηρεσία Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων, για να αποκτήσει τις απαιτούμενες ιατρικές, νομικές, τεχνικές και διάφορες άλλες γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο συντονιστής μεταμοσχεύσεων μπορεί να εργαστεί σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, σε δημόσιες και ιδιωτικές κλινικές και σε διάφορους ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, μπορεί να απασχοληθεί σε Μονάδες Εντατικής θεραπείες καθώς και σε διάφορα Κέντρα και Μονάδες Μεταμόσχευσης.

Στη χώρα μας, λειτουργούν τέσσερα κέντρα μεταμόσχευσης νεφρού, δύο κέντρα μεταμόσχευσης ήπατος και το «Ωνάσειο» για επεμβάσεις μεταμόσχευσης καρδιάς. Τέλος, το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έχει ως  Κέντρο Μεταμόσχευσης Καρδιάς, και μεταμοσχεύσεις ήπατος το «Λαϊκό» Νοσοκομείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ