Συνταγματολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διερεύνηση, η επεξεργασία, η εξακρίβωση, η διασαφήνιση και η ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Γενικά, ο Συνταγματολόγος ειδικεύεται στο Συνταγματικό Δίκαιο, που αποτελεί θεμελιώδη κλάδο του εσωτερικού Δημόσιου Δικαίου, και περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τη μορφή του κράτους, τη διάκριση των λειτουργιών (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική), και τις βασικές αρχές διαμόρφωσής τους, την αρμοδιότητα και τον τρόπο δράσης των κρατικών οργάνων, καθώς και τα όρια της κρατικής εξουσίας απέναντι στους πολίτες.

Πραγματεύεται θέματα που αφορούν τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, την οργάνωση του κράτους, το νομικό καθεστώς που διέπει το βουλευτικό αξίωμα, τις συνταγματικές εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τα δικαιώματα των πολιτών κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Συνταγματολόγος όταν εργάζεται στo γραφείo του ή στις αίθουσες δικαστηρίων δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο. Τα καθήκοντα του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός και προγραμματισμός για να αποφεύγονται το άγχος και οι πρόσθετες δυσκολίες.

Όταν εργάζεται σε πανεπιστημιακές αίθουσες το ωράριο του είναι συγκεκριμένο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρόκειται για υπεύθυνη και πολυσύνθετη πνευματική εργασία η οποία απαιτεί πολύ καλή νομική κατάρτιση για την ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει άριστη νομική κατάρτιση, υπευθυνότητα, κριτική σκέψη, ευρύτητα πνεύματος, συνέπεια και η αμεροληψία, ερευνητική διάθεση και μεθοδικότητα. Επίσης, πρέπει να διακρίνεται για την υπομονή, την ετοιμότητα, την οξυδέρκεια και το ήθος του.

Ακόμη, λεπτομερής εξέταση των υποθέσεων, η ευγένεια, η κοινωνικότητα, η διαλλακτικότητα, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, και η ευχέρερια στον γραπτό και τον προφορικό λόγο είναι προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Τέλος, πρέπει να μελετά συνεχώς τους νόμους και να ενημερώνεται όχι μόνο για τις εξελίξεις της επιστήμης και του κλάδου του, αλλά και για τις διάφορες μεταβολές που υφίσταται η κοινωνία, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον πελάτη του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Νομικής των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α.  στο Δημόσιο Δίκαιο, όπου εξετάζονται επιμέρους θεματικές που αφορούν και στο Συνταγματικό Δίκαιο.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γραφείο ή να συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους του για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διδάσκοντας το μάθημα του Συνταγματικού Δικαίου. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στο δικαστικό ή εισαγγελικό κλάδο, μετά από σχετικές εξετάσεις ή διαγωνισμούς που προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό δικηγορικό γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line και παρέχοντας νομικές συμβουλές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)