Σύμβουλος Διακρίσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συμβουλευτική υποστήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις και η ικανοποίηση των εξατομικευμένων αναγκών τους.

Σκοπός του είναι η ανίχνευση και η καταπολέμηση των δυσκολιών πρόσβασης και παραμονής στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρίες που ανήκουν ταυτόχρονα σε μία ή περισσότερες από τις άλλες ομάδες που υφίστανται διακρίσεις και ανισότητες, όπως είναι και οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστες με αναπηρία, τα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Έχοντας ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και καταπολέμησης καταστάσεων άνισης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας είναι σε θέση να υποστηρίξει ανέργους που δυσκολεύονται να βρουν και να διατηρήσουν τη δουλειά τους όχι λόγω έλλειψης αντικειμενικών προσόντων, αλλά εξαιτίας της αναπηρίας ή άλλων λόγων διάκρισης.

Ειδικότερα, στις δραστηριότητές του εντάσσεται η διερεύνηση των αναγκών του ενδιαφερόμενου, η ενημέρωσή του για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πληροφόρηση για διάφορα εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και εργασιακά θέματα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η εκπαίδευση σε τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης του ατόμου, η διευκόλυνσή του για τη λήψη αποφάσεων κ.ά.

Επίσης, είναι δυνατόν να ασχολείται και με τη στήριξη του ενδιαφερομένου για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, την προσέγγιση και προσέλκυση εργοδοτών, την ευαισθητοποίησή τους για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, την καταγραφή των αναγκών της τοπικής αγοράς σε εργατικό δυναμικό και την ποιοτική αξιολόγηση και παροχή εργατικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Συχνά ασχολείται με το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου που υφίσταται διακρίσεις ή κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλεισμό συμβάλλοντας κυρίως στην ενδυνάμωση των γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρίες και γι’αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες τόσο στην εύρεση όσο και στη διατήρηση της εργασίας τους.

Επιπλέον, έργο του αποτελεί η ανάπτυξη δικτύωσης με φορείς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης, αλλά και κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες για ειδικές κοινωνικές ομάδες και χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία. Τέλος, λαμβάνει ενεργό μέρος σε διάφορες δράσεις δημοσιοποίησης και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε γραφείο, με όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Δουλεύει με συγκεκριμένο ωράριο, το οποίο είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε περιόδους φόρτου εργασίας. Η εργασία του περιλαμβάνει πολλές ευθύνες και ενασχόληση με πολλά αντικείμενα.

Είναι δυνατόν να πραγματοποιεί εξατομικευμένες ή ομαδικές συναντήσεις σε διαφορετικούς χώρους εντός ή εκτός της υπηρεσίας του, να επισκέπτεται επιχειρήσεις ή να λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλες δομές και υπηρεσίες.

Συχνά συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, κυρίως στα πλαίσια της παράλληλης παρακολούθησης ή και παραπομπής περιστατικών, ενώ μερικές φορές χρειάζεται να επισκέπτεται άλλους φορείς στα πλαίσια της δικτύωσης των υπηρεσιών τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα επιστημονικά πεδία της ψυχολογίας, της ειδικής παιδαγωγικής, της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της κοινωνικής εργασίας, της οικονομίας, του μάνατζμεντ, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ψυχομετρίας, της πληροφορικής, της στατιστικής, της εργατικής νομοθεσίας, της διοίκησης κ.ά.

Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει κατανόηση, υπομονή, κοινωνική ευαισθησία, σεβασμό στην ιδιαιτερότητα των άλλων, να είναι εχέμυθος και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Επίσης, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η επιδεξιότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, η γνώση της νομοθεσίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δυνατότητα για μετακινήσεις και επαγγελματικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, στα πλαίσια της διά βίου μάθησης, είναι σημαντικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο αποκλειστικά στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Διακρίσεων προς το παρόν δεν προσφέρονται στη χώρα μας.

Συναφείς σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Νομικής κ.ά. σε συνδυασμό με επιμόρφωση ή κατάρτιση μέσω διαφόρων προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Συναφείς σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Επίσης, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό», που περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική εξάσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Επιπρόσθετα, αρκετοί φορείς στο χώρο της παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών πραγματοποιούν ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια ή σε εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Για παράδειγμα, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) έχει υλοποιήσει σχετικό σεμινάριο επιμόρφωσης Συμβούλων Απασχόλησης και Στελεχών Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε θέματα Διακρίσεων στα πλαίσια του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και ειδικότερα του έργου «ΠΡΟΚΛΗΣΗ – Διακρίβωση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Απλή και Πολλαπλή μορφή που υφίστανται άτομα με Αναπηρίες στην Αγορά Εργασίας».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση στο κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, στις σύγχρονες έννοιες και θεωρίες σε ό,τι αφορά τις απλές και πολλαπλές διακρίσεις στην αγορά εργασίας και τη σύνδεσή τους με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση σε καλές πρακτικές αναφορικά με θέματα αντιμετώπισης, διαχείρισης και πρόληψης καταστάσεων άνισης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας κ.ά.

Επιπλέον, το σεμινάριο περιελάμβανε και εργαστήρια για την ενδυνάμωση και στήριξη μητέρων που έχουν παιδιά με αναπηρίες, οι οποίες λόγω της φροντίδας των παιδιών τους αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες, πέρα από το φύλο τους, τόσο στην εξεύρεση όσο και στη διατήρηση της δουλειά τους. Τέλος, σπουδές παρέχονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού που χορηγούν τίτλους αναγνωρισμένους από το ελληνικό κράτος για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματιών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στην Υπηρεσία των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ, στα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στα Κέντρα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων (Ατόμων με Αναπηρία, Παλιννοστούντων, Τσιγγάνων κ.λπ.), στα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Γραφεία Ανέργων των Δήμων, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, στα Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του υπουργείου Παιδείας,  στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  στο υπουργείο Παιδείας, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε Δομές Στήριξης της Απασχόλησης, στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, σε θεραπευτικές κοινότητες και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων κ.ά., σε ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, στο τμήμα προσωπικού ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων διάφορων επιχειρήσεων κ.ά.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ