Συμβολαιογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους συναλλασόμενους πελάτες του, επισημοποιεί και νομιμοποιεί τις συναλλαγές. Συντάσσει και φυλάει διάφορα έγγραφα, όπως συμβόλαια αγοραπωλησιών, διαθήκες, δηλώσεις, ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, συστάσεις εταιρειών και άλλα αποδεικτικά στοιχεία των διάφορων δικαιοπραξιών.

Οι δικαιοπραξίες αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές από το νόμο ή να γίνονται μετά από επιθυμία των πελατών. Διατηρεί τα αρχεία άλλων συμβολαιογράφων που έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα,γεγονός που μπορεί να του εξασφαλίζει πελάτες και υψηλές αμοιβές.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Ο φόρτος εργασίας, ο βαθμός δυσκολίας των υποθέσεων, είναι τα στοιχεία που τελικά διαμορφώνουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Συχνά μετακινείται, όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις, είτε για να σχηματίσει προσωπική αντίληψη για ένα θέμα, είτε γιατί οι συμβαλλόμενοι αδυνατούν για διάφορους λόγους να παρευρεθούν στο γραφείο του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο συμβολαιογράφος πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να διαθέτει υπομονή, ψυχραιμία και ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο. Πρέπει να διακρίνεται για την εντιμότητα, την αμεροληψία και τη δυνατότητά του να εξηγεί με σαφήνεια στους συναλλασόμενους τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, υπογράφοντας τα συντασσόμενα έγγραφα.

Τέλος, απαιτείται να είναι μεθοδικός, οργανωτικός και οπωσδήποτε ευσυνείδητος, έντιμος και εχέμυθος.

Σπουδές:
Βασικές σπουδές παρέχονται στα τμήματα Νομικής των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Βασική προϋπόθεση για να διοριστεί κάποιος συμβολαιογράφος είναι να έχει εργαστεί ως δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός για δύο χρόνια.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος λειτουργός, σε ορισμένη έδρα, ύστερα από εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γραφείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)