Συλλέκτης Γραμματοσήμων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η αγορά και συλλογή γραμματοσήμων με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε άλλους συλλέκτες. Πιο συγκεκριμένα, ο συλλέκτης γραμματοσήμων παρακολουθεί και προμηθεύεται τις νέες σειρές γραμματοσήμων που εκδίδονται από τους διάφορους ταχυδρομικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΛΤΑ). Ακόμη, μπορεί να συμμετέχει σε δημοπρασίες ή εκθέσεις και να αγοράζει σπάνιες συλλογές.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο ή στην κατοικία του. Επίσης παρακολουθεί δημοπρασίες ή εκθέσεις παλαιών γραμματοσήμων για να ενημερώνεται και να εμπλουτίζει τη συλλογή του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, υπομονή και καλή όραση. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση Η/Υ, είναι σημαντικά εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του γραφείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)