Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η οργάνωση και η διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των θαλάσσιων μεταφορών και εμπορίου είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται όμως και με τη διαχείριση εξειδικευμένων οικονομικών λειτουργιών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες συνήθως είναι καλές. Έρχεται σε επαφή με στελέχη άλλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και με οικονομικούς ναυτιλιακούς παράγοντες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ωράριό του δεν είναι σταθερό, αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες της εργασίας του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι δραστήριος, υπεύθυνος και να διαθέτει οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Στόχος του είναι να κάνει ανταγωνιστική τη ναυτιλιακή επιχείρηση που εργάζεται και να προωθεί αποτελεσματικά τις εργασίες της, γι’ αυτό θα πρέπει να αντιλαμβάνεται συνεχώς τις ανάγκες και τις τάσεις της τοπικής και διεθνούς αγοράς.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται από τα παρακάτω τμήματα:

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στη γενική διεύθυνση, σε ναυλωτικό, ασφαλιστικό, λογιστικό και στατιστικό τμήμα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ναυτιλιακής υποδομής και κρατικούς φορείς (υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λ.π.), ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)