Στέλεχος Εμπορίας και Διαφήμισης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πληροφόρηση των καταναλωτών, η διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η αύξηση των πωλήσεων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται δηλ. με τον προγραμματισμό του μάρκετινγκ, τη διαφημιστική εκστρατεία και συμμετέχει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων της επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου αλλά με πολύ έντονο ρυθμό. Το ωράριό του είναι ακανόνιστο και συχνά παρατείνεται όταν υπάρχει φόρτος εργασίας. Μετακινείται για να επισκεφτεί τους πελάτες του, αλλά και για να βρεθεί στο χώρο όπου υλοποιείται το διαφημιστικό πρόγραμμα.

Για να ολοκληρωθεί η εργασία του χρειάζεται τη συνεργασία και άλλων επαγγελματιών, όπως σεναριογράφου, ζωγράφου, μακετίστα, κινηματογραφιστή, εκφωνητή, κ.ά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο διαφημιστής πρέπει να διαθέτει επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι πρωτότυπες ιδέες και η ικανότητα να πείθει είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.

Πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις σε θέματα διαφήμισης, δημοσιογραφίας, τυπογραφίας, φωτογραφίας κ.λπ. Στοιχεία που επηρεάζουν καθοριστικά την επαγγελματική του επιτυχία είναι η ικανότητα να αναλύει τις τάσεις που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά και η δυνατότητά του να παρουσιάζει στον πελάτη αποτελεσματικές προτάσεις.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. στην κατεύθυνση Μάρκενγκ.

Τομείς Απασχόλησης:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων, ενώ οι διαφημιστικές εταιρείες αποτελούν τον κύριο χώρο απασχόλησής τους.

Μπορούν, επίσης, να εργαστούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε τράπεζες και εξαγωγικούς οργανισμούς, βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, μεγάλα καταστήματα κ.λ.π. και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας εξελισσόμενοι, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, να δραστηριοποιηθούν σε διεθνείς συνεργασίες, συμμετέχοντας ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα εργασίας.

Τέλος, μπορούν να διοριστούν στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού φοιτήσουν στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)