Σταθμάρχης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η οργάνωση, η επίβλεψη και ο έλεγχος των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς (συγκοινωνίες, τρένα κ.ά.). Ειδικότερα, ο σταθμάρχης ρυθμίζει τον αριθμό και τη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς προκειμένου να συμβάλει στην έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού στους τόπους προορισμού του.

Ακόμη, δίνει οδηγίες, καθορίζει τις βάρδιες και ελέγχει τους οδηγούς για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους, όπως είναι η ακριβής τήρηση των δρομολογίων, η τοποθέτηση σε κάθε δρομολόγιο της ενδεικτικής πινακίδας και του αριθμού προορισμού τους, η τήρηση του ωραρίου εργασίας κ.ά. Επίσης, πληροφορεί τους επιβάτες στους τελικούς ή ενδιάμεσους σταθμούς ή στις αφετηρίες για τυχόν καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια του δρομολογίου φροντίζει για την ταχεία αντικατάστασή του με άλλο. Ο σταθμάρχης φορά ειδική στολή και καπέλο, ανάλογα με το χώρο εργασίας (τρένα, λεωφορεία, τρόλεϊ κ.ά.) και συνεργάζεται με το προσωπικό της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε κλειστούς χώρους με αυξημένη ευθύνη και με αναπόφευκτο άγχος. Οι έντονοι ρυθμοί επιφέρουν σωματική και πνευματική κόπωση. Εργάζεται με βάρδιες και συχνά αντιμετωπίζει τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες του επιβατικού κοινού για τυχόν καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές του μετακινήσεις. Χρειάζεται να έχει σύστημα και μεθοδικότητα στην εργασία του προκειμένου να εξασφαλίζονται οι καταλληλότερες συνθήκες για την έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών στον τόπο προορισμού τους.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Συνήθως, σταθμάρχες είναι οδηγοί με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως υπάλληλος σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες συγκοινωνιών, σε δημόσιους οργανισμούς κ.α.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)