Πλοηγός Πλοίων – Σκαφών Αναψυχής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο πλοηγός πλοίων κυβερνά ή κατευθύνει πλοία, τουριστικά σκάφη αναψυχής και άλλα πλωτά μέσα κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τα λιμάνια, κατά τη δίοδό τους από διώρυγες και διαύλους, ποτάμια, καθώς και σε άλλα χωρικά ύδατα όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις ναυσιπλοΐας. Εποπτεύει και συντονίζει όλες τις εργασίες στη γέφυρα και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από το πλήρωμα και τους επιβάτες.

Προβαίνει, ακόμη, σε τεχνική επίβλεψη της συντήρησης και επισκευής τμημάτων του σκάφους προκειμένου να εξασφαλίσει ότι έγιναν σύμφωνα με καθορισμένες προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας. Εφαρμόζει τις γνώσεις του πάνω στις αρχές και πρακτικές της λειτουργίας των πλοίων προκειμένου να εντοπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Σε περιπτώσεις πλοήγησης σκαφών αναψυχής οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την παραλαβή του σκάφους, τον έλεγχο της κατάστασης και του εξοπλισμού του, την προμήθεια νερού, τροφίμων και άλλων αναλωσίμων και την πλοήγηση του σκάφους σε παραλίες και λιμάνια ανάλογα με τις προτιμήσεις των ενοικιαστών του.

Για τη διευκόλυνση του έργου του χρησιμοποιεί ναυτικούς χάρτες και βιβλία – πιλότους για κάθε περιοχή, ναυτιλιακά όργανα για τη χάραξη πορείας, φορητούς ασυρμάτους κ.ά. Τέλος, φροντίζει για την άνετη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών και παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του είναι υπεύθυνη, κουραστική και επικίνδυνη. Πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε επιφυλακή για να αντιμετωπίζει όλους τους κινδύνους που απειλούν το σκάφος, το πλήρωμα και τους επιβάτες, όπως είναι οι άσχημες καιρικές συνθήκες, οι παλίρροιες, τα ρεύματα, οι ύφαλοι, τα ατυχήματα και οι ασθένειες που μπορεί να εκδηλωθούν στη διάρκεια του ταξιδιού.

Είναι εκτεθειμένος στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα και είναι αναγκασμένος να βρίσκεται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το σπίτι και την οικογένειά του. Ο πλοηγός πλοίων αντιμετωπίζει αρκετές φορές προβλήματα υγείας, κυρίως λόγω της υγρασίας της θάλασσας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια, η υπευθυνότητα, η αποφασιστικότητα, η καλή σωματική και ψυχική υγεία είναι μερικά από τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας. Ακόμη, πρέπει να είναι υπομονετικός, ψύχραιμος, κοινωνικός, ευχάριστος και φιλικός, συνεπής αλλά και συνεργάσιμος με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος.

Επίσης, χρειάζεται να είναι επιδέξιος κατά το χειρισμό των μηχανών και του εξοπλισμού του σκάφους, να διαθέτει ικανότητες για την αντιμετώπιση ειδικών μηχανικών προβλημάτων και γρήγορα αντανακλαστικά. Τέλος, πρέπει να διαθέτει διοικητικές ικανότητες, ώστε να μπορεί να επιβάλλεται στο πλήρωμα.

Σπουδές:
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του πλοηγού πλοίων και σκαφών αναψυχής είναι απαραίτητο να έχει δίπλωμα κυβερνήτη σκάφους, καθώς και γνώσεις σχετικά με τη ναυτιλία, τη θάλασσα, τους ναυτικούς χάρτες και τη μορφολογία των νησιών και του βυθού. Σπουδές που παρέχουν οι διάφορες Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικών Ομίλων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο πλοηγός πλοίων μπορεί να εργαστεί σε μικρά εμπορικά πλοία, σε σκάφη αναψυχής, σε επιβατηγά, σε ιστιοπλοϊκά, αλλά και σε άλλα ειδικά σκάφη, όπως ναυαγοσωστικά, πολλαπλής χρήσης κ.ά. Επίσης, μπορεί να εργαστεί και ως υπάλληλος σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί, ότι το επάγγελμα χαρακτηρίζεται από εποχικότητα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)