Πληροφορικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενό του είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας, δικτύων τηλεπληροφορικής και ανάλυσης – σύνθεσης, καθώς και εφαρμογής συστημάτων υλικού και λογισμικού.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συχνές μετακινήσεις για την τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, καταστημάτων κ.λπ. και η παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων διαμορφώνουν τόσο τις συνθήκες εργασίας του – που σε γενικές γραμμές θεωρούνται καλές – όσο και το ωράριό του, το οποίο μερικές φορές υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

Σπουδές:
Σπουδές στην πληροφορική παρέχονται στα Τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν στη διοίκηση επιχειρήσεων, σε μηχανογραφικά κέντρα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στη βιομηχανία, σε εταιρείες προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ., ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν και παιδαγωγική κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)