Περιπτεράς

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το επάγγελμα του περιπτερά ανήκει στα ελεύθερα επαγγέλματα και εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο παροχής υπηρεσιών και πώλησης άμεσων καταναλωτικών προϊόντων και αγαθών. Τα προϊόντα που πουλάει είναι κυρίως εδώδιμα τυποποιημένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ψιλικά, τσιγάρα, ημερήσιος ή περιοδικός τύπος και διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της περιοχής.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο περιπτεράς μπορεί να είναι μισθωτός και να εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ιδιοκτήτης μέσα στο μικρό χώρο του περιπτέρου του, όπου συχνά υπάρχει έντονος θόρυβος ιδιαίτερα αν το περίπτερο βρίσκεται σε πολυσύχναστο δρόμο.

Συνήθως εργάζεται τα σαββατοκύριακα και τις γιορτές. Πολλές φορές αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές συνθήκες, το χειμώνα κρύο και το καλοκαίρι ζέστη και σκόνη, η δε πολύωρη εργασία είναι δυνατόν να του προκαλέσουν προβλήματα και παθήσεις στα πόδια ή στη σπονδυλική στήλη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ευγένεια, η ευχάριστη διάθεση και η κοινωνικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, το χιούμορ, η υπομονή ιδιαίτερα με τους απαιτητικούς πελάτες και η παρατηρητικότητα είναι τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο περιπτεράς.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος. Όμως, η γνώση μιας ξένης γλώσσας ιδιαίτερα όταν το περίπτερο βρίσκεται σε τουριστική περιοχή είναι πολύ χρήσιμη.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο περιπτεράς μπορεί να εργαστεί σε συναφή επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών ή ως πωλητής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ