Παιδαγωγός με ειδίκευση στο Σχεδιασμό Μοντέλων Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την οργάνωση και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων.

Ειδικότερα, διαθέτει τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία που του επιτρέπει να πραγματοποιεί πιλοτικά προγράμματα δοκιμάζοντας στην πράξη καινοτόμες μεθοδολογίες και πρακτικές με στόχο να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματά τους για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διοίκησης.

Παράλληλα, είναι δυνατόν να ασχολείται και με τη διαχείριση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, φροντίζοντας να αξιοποιεί νέα τεχνολογικά συστήματα και σύγχρονες αρχές μάνατζμεντ και επικοινωνίας. Για τη διευκόλυνση της δουλειάς του αναπτύσσει συνεργασία με ειδικούς οικονομίας και διοίκησης, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, ειδικούς πληροφορικής, τεχνολογίας και επικοινωνιακών συστημάτων κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, μόνος του ή με άλλους επιστήμονες, όπου σχεδιάζει τα ερευνητικά του προγράμματα και συντάσσει τις μελέτες του για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άρτια επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, ερευνητικό ενδιαφέρον, αυξημένη παρατηρητικότητα, υπομονή και επιμονή, οργάνωση, συνέπεια και η επαγγελματική ευσυνειδησία. Ακόμη, η δημιουργικότητα, η κριτική ικανότητα, το αναλυτικό πνεύμα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Επίσης, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, να γνωρίζει επαρκώς τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα, να είναι επιδέξιος στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επαγγελματικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σπουδές:
Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε όλες τις παιδαγωγικές, ανθρωπιστικές ή κοινωνικές σχολές, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό το αντικείμενο των βασικών σπουδών.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα  από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε ειδικά σχολεία, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, στο υπουργείο Παιδείας, σε ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κέντρα κοινωνικών ερευνών, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, σε εταιρείες εξειδικευμένων τεχνολογικών εφαρμογών και λογισμικών προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)