Οστεοχειρούργος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διάγνωση και η χειρουργική αποκατάσταση προβλημάτων των οστών. Πιο συγκεκριμένα, ο οστεοχειρουργός κάνει τον απαραίτητο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο (ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες κ.ά.) για να διαγνώσει με ακρίβεια το πρόβλημα και αν χρειάζεται και αποφασίζει για την προσφυγή σε χειρουργική επέμβαση.

Πριν και κατά τη διάρκεια της επέμβασης συνεργάζεται με το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με άλλους επαγγελματίες συναδέλφους του (π.χ. αναισθησιολόγους κ.ά.). Στη συνέχεια ορίζει τη μεταχειρουργική αγωγή και παρακολουθεί τον ασθενή μέχρι την ανάρρωση και την αποθεραπεία του.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς, ακρίβεια και επιδεξιότητα στη χρήση των ιατρικών οργάνων και χειρουργικών εργαλείων, γεγονός που του προκαλεί ένταση. Οι συνθήκες, ειδικά όταν εργάζεται σε νοσοκομεία και κλινικές, είναι ανθυγιεινές, γι’ αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής τόσο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του όσο και για τον ασθενή.

Μετά την απόκτηση του πτυχίου του έχει την υποχρέωση να υπηρετήσει σε αγροτικό ή ημιαστικό ιατρείο. Όταν εργάζεται σε νοσοκομείο είναι υποχρεωμένος να κάνει αρκετές εφημερίες, ημερήσιες και νυκτερινές. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες ιατρικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση και εμπειρία, πρέπει να διαθέτει αγάπη για τον άνθρωπο, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, και υψηλό αίσθημα ευθύνης για να αντιμετωπίζει με κατανόηση και σεβασμό τον ασθενή που συνήθως βρίσκεται σε σχέση ψυχολογικής εξάρτησης απέναντί του.

Απαιτούνται, ακόμη, οξυδέρκεια, ψυχραιμία, εχεμύθεια, υπομονή, ψυχική και σωματική αντοχή, και σταθερό χέρι για να εκτελεί με ακρίβεια λεπτές κινήσεις. Επίσης, πρέπει να έχει καλή επικοινωνία με τους ασθενείς του και να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Τέλος, η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων της ιατρικής και η γνώση ξένων γλωσσών τον διευκολύνουν στη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, οργανισμούς, ιδρύματα, υπουργεία, ερευνητικά ιατρικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημιακών χώρων ή ως ελεύθερος επαγγελματίας δικό του ιατρείο, στη χώρα μας ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)