Οπλοποιός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η επεξεργασία, η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση εξαρτημάτων από σίδηρο, ατσάλι, χαλκό και άλλα μέταλλα για την κατασκευή όπλων. Για να δουλέψει το μέταλλο, το μαλακώνει σε πυρακτωμένο καμίνι και του δίνει την επιθυμητή μορφή σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο.

Χειρίζεται διάφορα μηχανήματα και εργαλεία, όπως ειδικά σφυριά, κόφτες, ψαλίδια, τροχό σιδήρου, φούρνους, φυσερό, αμόνι, διάφορες φόρμες, καλούπια, μέτρο, πιεστήρια κ.ά. Επίσης, ο οπλοποιός ασχολείται με το εμπόριο και την πώληση των όπλων που κατασκευάζει.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία αυτή εκτελείται σε εργαστήριο, όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και θόρυβοι. Η δουλειά του είναι βαριά, χειρωνακτική και ανθυγιεινή. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι απαραίτητο να παίρνει μέτρα ατομικής ασφάλειας και πυρασφάλειας. Φοράει ειδική φόρμα, γάντια και προστατευτικά γυαλιά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται μυϊκή δύναμη και η σωματική αντοχή. Επίσης, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η υπομονή, η ακρίβεια και η μεθοδικότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Σπουδές:
Βασικές γνώσεις μπορεί να αποκτήσει κανείς με το σύστημα της μαθητείας στο χώρο εργασίας κοντά σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη.

Για να ασχοληθεί κανείς με την κατασκευή και τη μεταφορά όπλων απαιτείται σχετική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας (άρθρο 5 του Ν. 2168/1993β και άρθρο 3 παρ. 8 και 26 του Ν. 2168/1993) και κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε τεχνικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοστάσια κατασκευής όπλων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)