Οδοντοτεχνίτης Ορθοδοντικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο οδοντοτεχνίτης ορθοδοντικής παραλαμβάνει εργασίες από τον οδοντίατρο και τις παραδίδει ολοκληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Οι εργασίες αυτές αφορούν ολικές οδοντοστοιχίες, στεφάνες, γέφυρες και μεταλλικές οδοντοστοιχίες. Επίσης, συνδυάζει ολικές-μερικές μεταλλικές οδοντοστοιχίες με στεφάνες ή γέφυρες.

Κατασκευάζει εκμαγεία ορθοδοντικών εργασιών καθώς και κινητά ή ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα όλων των ειδών. Ο ίδιος φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. Προμηθεύεται τα απαραίτητα υλικά, συντηρεί το μηχανολογικό εξοπλισμό τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Οι συνθήκες δεν είναι ευχάριστες, διότι αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες από τους κλιβάνους και τους βραστήρες που χρησιμοποιεί και έντονες οσμές, που αναδύονται από τα υλικά που επεξεργάζεται. Θα πρέπει επιπλέον να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για να προστατευτεί από τα μεταδοτικά νοσήματα και να αποστειρώνει πολύ καλά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η καλή αντίληψη των σχημάτων και των μορφών, η επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και η καλή όραση αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά. Η υπευθυνότητα, η παρατηρητικότητα και ο καλός χειρισμός εργαλείων συμπληρώνουν την επαγγελματική του προσωπικότητα.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στην κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο συνεργαζόμενος με οδοντιάτρους, ως υπάλληλος σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια κλινικών, νοσοκομείων και διαφόρων ιδρυμάτων, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ  για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ