Οδοντίατρος με ειδίκευση τη Βιολογία Στόματος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη και η έρευνα της ιστολογίας, της εμβρυολογίας, της μετεμβρυϊκής διάπλασης και αύξησης, της φυσιολογίας και της παθολογίας των δοντιών και του περιοδοντίου ή του στοματικού περιβάλλοντος γενικότερα αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Ο οδοντίατρος με ειδίκευση στη βιολογία του στόματος διεξάγει έρευνα σε οδοντικές ή άλλες περιοχές του στοματικού περιβάλλοντος του ασθενούς προκειμένου να διαγνώσει οδοντικές ή άλλες διαταραχές και να προσφέρει την κατάλληλη προληπτική ή θεραπευτική αγωγή.

Ειδικότερα, εξετάζει τα μορφολογικά και λειτουργικά στάδια διάπλασης του δοντιού και των σκληρών ιστών (αδαμαντίνη, οδοντίνη), ερευνά τις κυτταρικές μεταβολές και τους μοριακούς μηχανισμούς καθώς και την αλληλουχία των μεταβολών που υπεισέρχονται σε κάθε στάδιο διάπλασης. Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελούν θέματα, όπως η ιστολογία του συμπλέγματος πολφού-οδοντίνης, η ιστολογία των ούλων και της ουλοδοντικής σχισμής, οι μηχανισμοί ανατολής των δοντιών, η ιστολογία των οστών των γνάθων και της κροταφογναθικής διάρθρωσης, η ένωση αδαμαντίνης-οστεΐνης, η ιστολογία του περιρριζίου και της οστεΐνης, η σύνθεση και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της αδαμαντίνης και οδοντίνης, η ιστολογία του στοματικού βλεννογόνου, η ιστολογία των σιελογόνων αδένων κ.ά.

Τέλος, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ιατρούς συμμετέχει σε δημόσιες δραστηριότητες για τη διατήρηση ή βελτίωση των προτύπων για τη στοματική υγιεινή και την προστασία των δοντιών του πληθυσμού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο ιατρείο του, όρθιος για πολλές ώρες, με ραντεβού. Η εργασία του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και επιδεξιότητα στη χρήση των ιατρικών οργάνων και εργαλείων. Οι συνθήκες εργασίας, ειδικά για όσους εργάζονται σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά εργαστήρια είναι ανθυγιεινές, γι’ αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ((μάσκες, γάντια, ειδικά γυαλιά κ.ά.) από μολυσματικές ασθένειες αλλά από τη χρήση των ακτινολογικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες, συχνά έχει να αντιμετωπίσει και τη δυστροπία, το φόβο και μερικές φορές την άρνηση των ασθενών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στη δουλειά του. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες οδοντιατρικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η επαρκής γνώση όλων των σύγχρονων μεθόδων της οδοντιατρικής και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει σχολαστικότητα, υπομονή, συνέπεια, λεπτότητα και δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων και πολύ καλή όραση. Επίσης, είναι σημαντικό να εμπνέει εμπιστοσύνη και αίσθημα ασφάλειας στους ασθενείς του. Τέλος, η εφαρμογή νέων τεχνικών και μεθόδων και η γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές οδοντιατρικής προσφέρονται στα τμήματα  οδοντιατρικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Μπορεί επίσης κάποιος να φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή Σ.Σ.Α.Σ., Τμήμα Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη), και όταν αποφοιτά ονομάζεται -κατά κλάδο- ανθυπίατρος (ανθυπολοχαγός), σημαιοφόρος, ανθυποσμηναγός.

Σπουδές σε Μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της «Βασικές Επιστήμες της Οδοντιατρικής» με κατεύθυνση στη Βιολογία Στόματος.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλιστικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, υπουργεία, ερευνητικά ιατρικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημιακών χώρων ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του ιατρείο, στη χώρα μας ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)