Οδηγός Λεωφορείου – Πούλμαν

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο οδηγός του λεωφορείου ή του πούλμαν ασχολείται με τη μεταφορά των επιβατών αφενός μεν, μέσα στην πόλη, αφετέρου δε σε πιο μεγάλα ταξίδια προς την επαρχία, ή και γειτονικές χώρες χρησιμοποιώντας το λεωφορείο ή το πούλμαν. Φροντίζει για την καλή εμφάνιση του οχήματος, ώστε να είναι καθαρό και περιποιημένο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, ενώ παράλληλα ελέγχει τη λειτουργία της μηχανής και την κατάσταση των ελαστικών προκειμένου να βεβαιωθεί πως το δρομολόγιο του θα είναι ασφαλές και χωρίς προβλήματα.

Επίσης είναι υπεύθυνος και φροντίζει για την ομαλή επιβίβαση και ασφαλή αποβίβαση των επιβατών όπως και για τη σωστή τοποθέτηση των αποσκευών τους, όταν οδηγεί υπεραστικό λεωφορείο ή πούλμαν.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο οδηγός του λεωφορείου ή του πούλμαν οδηγεί για πολλές ώρες κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες και συχνά σε διαδρομές με πυκνή κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων, ενώ οι συνθήκες της εργασίας του είναι γενικά δύσκολες. Οι οδηγοί των πούλμαν ή των λεωφορείων μεγάλων αποστάσεων, αν και είναι υποχρεωτικό να συνοδεύονται πάντοτε από συνοδηγό, οδηγούν συνήθως μόνοι και εκτεθειμένοι στους κινδύνους των μακρινών μοναχικών ταξιδιών.

Οδηγεί πολλές ώρες ακόμα και τη νύχτα κάτω από δύσκολες, πολλές φορές, συνθήκες και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για την αποφυγή ατυχημάτων. Το ωράριο εργασίας του είναι συγκεκριμένο και κυλιόμενο, πολλές φορές εργάζεται τις νυχτερινές ώρες, γι’ αυτό και πρέπει να ξεκουράζεται δεόντως και να έχει κάποιες ημέρες ρεπό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους επιβάτες που μεταφέρει, η προσοχή και η συγκέντρωση στην οδήγηση του αυτοκινήτου, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η αντοχή σε εργασίες που προκαλούν ένταση και πίεση, η διαρκής επαγρύπνηση και η αντοχή σε πολλές ώρες αϋπνίας, η παρατηρητικότητα, η εξυπηρέτηση και η πληροφόρηση των επιβατών, η διάθεση και η θέληση για μεγάλα ταξίδια και τις συχνές μετακινήσεις, η υπομονή και η ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις, η καλή υγεία και η καλή σωματική διάπλαση, αποτελούν βασικά και απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά και προσόντα του οδηγού λεωφορείου ή πούλμαν, για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Σπουδές:
Για να ακολουθήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα δεν χρειάζεται να έχει κάνει ιδιαίτερες σπουδές, παρά μόνον να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει αποκτήσει την άδεια ικανότητας οδήγησης λεωφορείων και πούλμαν, που χορηγείται από το υπουργείο Μεταφορών.

Εκπαίδευση στο επάγγελμα αυτό μπορεί να γίνει επίσης με τη μέθοδο της μαθητείας και εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, με την προϋπόθεση όμως, ο ενδιαφερόμενος να έχει Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο οδηγός λεωφορείου ή πούλμαν μπορεί να απασχοληθεί σε ταξιδιωτικό πρακτορείο, σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες συγκοινωνιών, σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν λεωφορεία για τη μεταφορά του προσωπικού τους ως υπάλληλος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)