Νοσοκόμα Παίδων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας της είναι η φροντίδα και η παροχή κάθε είδους βοήθειας σε άρρωστα παιδιά. Φροντίζει για την οργάνωση της παραμονής τους στο νοσοκομείο ή στο νοσηλευτήριο, παρακολουθεί και καταγράφει τη θερμοκρασία και τους σφυγμούς τους και εφαρμόζει τη φαρμακευτική και γενικότερα τη θεραπευτική αγωγή που έχουν ορίσει οι θεράποντες ιατροί, όπως είναι η τοποθέτηση και οι αλλαγές επιδέσμων, το καθάρισμα και η αποστείρωση πληγών, η χορήγηση φαρμάκων και ορών κ.ά.

Ακόμη, η νοσοκόμα παίδων προετοιμάζει τα άρρωστα παιδιά για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, μικροβιολογικές και αιματολογικές εξετάσεις κ.ά.), τα μεταφέρει ή τα συνοδεύει στο χειρουργείο και τους παρέχει κάθε είδους βοήθεια μετά τη χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, φροντίζει για την ανάπτυξη και τη διατήρηση καλής σχέσης με τα παιδιά καθώς και για την ψυχολογική στήριξη και προσαρμογή τους στο περιβάλλον και στους όρους νοσηλείας.

Σε περιπτώσεις περίθαλψης νηπίων φροντίζει για την προσωπική υγιεινή, διατροφή και ψυχαγωγία τους, όπως είναι το πλύσιμο, το ντύσιμο, η αλλαγή πάνας, το τάισμα, το διάβασμα παραμυθιών κ.ά. Τέλος, συνεργάζεται με το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε έκτακτες καταστάσεις, μέχρι να επέμβουν οι ιατροί.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε νοσηλευτικές μονάδες και κλινικές, όπου η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας (γάντια, μάσκα κ.ά.).

Παράλληλα, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για να φροντίζει τα άρρωστα παιδιά και να παρέχει κάθε είδους βοήθεια στους γιατρούς. Εργάζεται με βάρδιες ακόμη και τη νύχτα και τις αργίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τα παιδιά, η διάθεση για προσφοράς, η ευαισθησία, η τρυφερότητα, είναι μερικά από τα προσόντα που πρέπει να έχει η νοσοκόμα παίδων. Απαιτείται, ακόμη, να διαθέτει αποθέματα υπομονής, ευχάριστους τρόπους, υψηλό αίσθημα ευθύνης, εχεμύθεια, συνέπεια και ήθος και ψυχική αντοχή.

Επιπλέον, χρειάζεται να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς και να έχει καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους ιατρούς και το υπόλοιπο υγειονομικό και νοσοκομειακό προσωπικό για να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την εκτέλεση της εργασίας της. Τέλος, η γνώση ξένων γλωσσών πολλές φορές διευκολύνει τη δουλειά της.

Σπουδές:
Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται γνώσεις νοσηλευτικής.

Σπουδές Νοσηλευτή/ Νοσηλεύτριας μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Νοσηλευτικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε νοσηλευτικές μονάδες και κλινικές στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, νοσοκομεία, ιδρύματα, θεραπευτήρια, κλινικές, κέντρα υγείας κ.ά.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να υπηρετήσουν ως στελέχη: α) της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, β) της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα που παρέχουν τα ΑΤΕΙ και τα ΙΕΚ, γ) των δημόσιων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

Ακόμη, μπορούν να εργαστούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς. Μετά την ειδική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία αποκτούν τον τίτλο του ειδικού νοσηλευτή στις παρακάτω ειδικότητες: χειρουργική, παθολογική, παιδιατρική ή ψυχιατρική νοσηλευτική. Τέλος, μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της υγείας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)