Ναυαγοσώστης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η δουλειά του ναυαγοσώστη είναι ιδιαίτερα επίπονη, καθώς καλείται να ανταπεξέλθει σε δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Καθήκον του είναι να προλαμβάνει ενδεχόμενα ατυχήματα στις πισίνες ή στις παραλίες στις οποίες κατά περίπτωση εργάζεται αλλά και να συμβάλει στην τήρηση των κανόνων στους συγκεκριμένους χώρους. Επιπλέον, εκτός από την πρόληψη χρειάζεται να αντιμετωπίσει ατυχήματα μέσα και έξω από το νερό και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Συνθήκες Εργασίας:
Παρέχει τις υπηρεσίες του στις οργανωμένες παραλίες και ακτές, σε ξενοδοχεία, σε κατασκηνώσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ναυαγοσώστης πρέπει να αγαπάει το υγρό στοιχείο και να είναι πρόθυμος αλλά και καλά εκπαιδευμένος στην παροχή βοήθειας σε όσους χρειάζονται. Ένα από τα βασικότερα προσόντα του είναι η γνώση καλής κολύμβησης, η σωματική αντοχή και η ψυχική υγεία,το θάρρος, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.

Ο ναυαγοσώστης έχει ποινικές ευθύνες σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων κατά την αντιμετώπιση κάποιου περιστατικού. Επιπλέον, ο επαγγελματίας ναυαγοσώστης (υπάρχει και ο εθελοντής), αν επιθυμεί να εργαστεί σε παραλία, οφείλει εκτός των άλλων προσόντων να έχει ειδική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη.

Σπουδές:
Ναυαγοσώστης μπορεί να γίνει κάποιος είτε φοιτώντας στις σχολές ναυαγοσωστικής που υπάρχουν στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, είτε αν είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στην κολύμβηση. Στην τελευταία περίπτωση δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις, με την κατάθεση των δικαιολογητικών και την άδεια οδήγησης ταχύπλοου στο λιμεναρχείο.

Αναλυτικά, για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης οφείλει πρώτα να παρακολουθήσει τα μαθήματα ναυαγοσωστικής και πρώτων βοηθειών στις ειδικές σχολές και στη συνέχεια να δώσει εξετάσεις στη Λιμενική Αρχή. Επίσης πρέπει να έχει εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδήλατου. Σχολές ναυαγοσωστικής υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ναυαγοσώστη είναι κατοχυρωμένα νομοθετικά με το Π.Δ. 23 (ΦΕΚ 18 τ.Α΄/17.02.2000).
Οι ναυαγοσώστες μπορούν να εργαστούν είτε σε οργανωμένες παραλίες είτε σε πισίνες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Σε μια τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, το επάγγελμα του ναυαγοσώστη θα έπρεπε να έχει καλές προοπτικές όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση, με την προϋπόθεση ότι τόσο τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα όσο και οι παραλίες είναι οργανωμένα. Σε σχέση με το πλήθος των παραλιών της χώρας μας η ύπαρξη θέσεων εργασίας ναυαγοσωστών είναι λίγες αναλογικά με τις πραγματικά μεγάλες ανάγκες του ελληνικού χώρου, καθώς οι πνιγμοί στις θάλασσες και στις πισίνες αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα μας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)