Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών ελέγχει και παρακολουθεί τη λειτουργία του κινητήρα, των υδραυλικών, των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων και οργάνων του αεροσκάφους. Μεταξύ των επαγγελματικών του υποχρεώσεων είναι ο έλεγχος του εσωτερικού χώρου των αεροσκαφών, ο θάλαμος του κυβερνήτη και των επιβατών, ο χώρος των αποσκευών, το σύστημα τροχοπέδησης, κ.λπ.

Τέλος, κάνει διάφορες εργασίες συντήρησης, ειδικευόμενος σε ένα συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών. Πάντοτε εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του μηχανικού αεροσκαφών.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών εργάζεται σε υπόστεγα, όπου επικρατεί θόρυβος, μυρωδιά βενζίνης, πετρελαίου, καυσαερίων, κ.λπ. Η ένταση του θορύβου τον αναγκάζει να φορά ωτοασπίδες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η έφεση γύρω από τη λειτουργία των μηχανών, η επινοητικότητα αλλά και η επιδεξιότητα στα χέρια είναι απαραίτητα προσόντα για το χειρισμό, τη ρύθμιση και την επισκευή των μηχανημάτων. Πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια και ακρίβεια τις εντολές και οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας των αεροσκαφών.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών του τομέα Μηχανολογίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών μπορεί να εργαστεί σε αεροπορικές εταιρείες ή σε βιομηχανίες κατασκευής ή επισκευής αεροσκαφών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ