Μηχανολόγος Μηχανικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η έρευνα, ο προγραμματισμός, η σχεδίαση, η κατασκευή και η εφαρμογή ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανολόγος μηχανικός συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων ρομποτικών διατάξεων και συστημάτων αυτόματου ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τη βελτιστοποίηση των ρυθμών παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων.

Πράγματι, ο συγκεκριμένος ειδικός, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με το σχεδιασμό και τη διοίκηση αυτοματοποιημένων συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής (όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα, τα συστήματα ασαφούς λογικής κ.ά.), με την οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, με την ανάπτυξη συστημάτων οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής καθώς και με τη μελέτη εφαρμογής προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας, των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος κ.ά.

Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, ηλεκτρονικούς μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών κ.ά. για να φέρει σε πέρας τη δουλειά του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μηχανολόγος μηχανικός συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται και με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, ειδικούς διοίκησης και τεχνολογίας συστημάτων παραγωγής, για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Εργάζεται με βάση το ωράριο του φορέα όπου απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας.

Συνήθως, απασχολείται σε βιομηχανικούς χώρους όπου οι συνθήκες εργασίας είναι ανθυγιεινές γιατί έρχεται σε επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες και δυσάρεστες οσμές. Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή ερευνητικές μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη ευέλικτων και ευφυών συστημάτων παραγωγής με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο μηχανολόγος μηχανικός συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής, εκτός από τα τεχνικά και επιστημονικά προσόντα, πρέπει να διαθέτει ενδιαφέρον για την έρευνα, υπευθυνότητα, οξυδέρκεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει υπομονή, σωματική αντοχή, επιμονή, παρατηρητικότητα και να εργάζεται με ακρίβεια και ιδιαίτερη μεθοδικότητα.

Ακόμη, η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενό του. Απαραίτητη, τέλος είναι η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα: Μηχανολόγων Μηχανικών,   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, αλλά και συναφών με τα αντικείμενα Συστημάτων Αυτοματισμού ελληνικών ΑΕΙ.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτοματισμού» που  προσφέρει το Ε.Μ.Π.  Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, CAD και Εφαρμογές, CAE και Εφαρμογές, CAM και Εφαρμογές, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου, Επεξεργασία Σήματος, Μετρήσεις Αισθητήρες και Μικροσυστήματα, Αυτοματισμός στην Παραγωγή, Υπολογιστικά Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής, Συστήματα Διακίνησης Υλικών στην Παραγωγή, Διεργασίες και Τεχνικές Αντιρύπανσης, Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών, Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής, Τεχνολογία Αδρανών Υλικών, Τεχνολογία Πολυμερών, Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου, Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Μηχανοτρονικά Συστήματα, Εργαστήριο Ρομποτικής, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οργανισμούς, υπουργεία, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημίων κ.ά., ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γραφείο στο οποίο εκπονεί τεχνικές μελέτες. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον διαθέτει διδακτορικό.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)