Μηχανολόγος Βιολογικών Συστημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με τη ζωή των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, ο μηχανολόγος βιολογικών συστημάτων δουλεύει με ζωντανά συστήματα και βιολογικά υλικά και δημιουργεί νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συσκευές.

Ανάλογα με την εξειδίκευσή του, μπορεί να ασχολείται με τη δημιουργία τεχνικών και εξοπλισμού που βελτιώνουν τις σοδειές και μειώνουν την απώλεια των συστατικών του χώματος, τη χρήση νερού και τη μόλυνση των υδάτων από χημικά και την ανάπτυξη διαδικασιών ικανών να μετατρέπουν βιολογικά υλικά σε ποιοτικές τροφές. Ακόμη, αντικείμενο των δραστηριοτήτων του αποτελούν η επινόηση και ο έλεγχος τεχνικών ζύμωσης που μετατρέπουν τα βιολογικά λύματα σε χρήσιμη ενέργεια ή προϊόντα, η ανάπτυξη αισθητήρων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την επιθυμητή υφή και τη θρεπτική αξία επεξεργασμένων τροφών, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εργαστηριακών εγκαταστάσεων που παράγουν φυτά αναπτυγμένα με γονιδιακή επεξεργασία κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος της εμβιομηχανικής, όπου ο μηχανολόγος ασχολείται με την τυποποίηση, παραγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων και ακολουθεί αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς δουλεύει σε βιομηχανικούς χώρους, όπου υπάρχουν χημικές ουσίες και αναθυμιάσεις. Αρκετές ώρες απασχολείται και σε γραφείο – εργαστήριο, όπου εκπονεί τα σχέδια και τις μελέτες του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με τη ζωή, τα βιολογικά προϊόντα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Απαραίτητη, ακόμα, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του, καθώς και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα  Μηχανολόγων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Απασχολείται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών, ως υπάλληλος σε σχετικά υπουργεία, οργανισμούς, βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.ά. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να ασχοληθεί με το σχεδιασμό μηχανολογικών εγκαταστάσεων και την εκπόνηση τεχνικών μελετών.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι προοπτικές του επαγγέλματος φαίνονται  καλές, αφού υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας σε σύγχρονες εξειδικεύσεις λόγω της αλματώδους ανάπτυξης των τεχνολογικών επιτευγμάτων και των ποικίλων εφαρμογών τους σε βιομηχανικούς και μη χώρους.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ